ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

9.1 Adresy

9.1.1 Adresy: všeobecné zásady

Analýza způsobů psaní adres je obtížný a složitý úkol, neboť neexistuje jednotný systém pro všechny země. Způsob psaní adres je odlišný rovněž pro vnitrostátní a mezinárodní poštu. V dokumentech evropských orgánů se v zásadě vždy používá mezinárodní formát.

Přesné údaje o způsobu psaní adres naleznete na příslušných internetových stránkách poštov­ních služeb jednotlivých států. Odkazy na ně jsou k dispozici na internetových stránkách Světové poštovní unie (UPU) (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

Světová poštovní unie uvádí také různá všeobecná doporučení, avšak v případě dokumentů evropských orgánů se musí vzít v úvahu ještě další omezení, především zda jde o jednojazyčné či vícejazyčné dokumenty.

Užitečné odkazy

UPU, systémy adresování (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, systémy adresování v členských státech (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/fr/Solutions-postales/Programmes-et-services/Solutions-d-adressage#scroll-nav_1

Jazyky a znaky, které se mají používat

Část adresy uvádějící zemi určení musí být napsána podle doporučení odesílající země (pokud možno v jazyce odesílající země nebo v jednom ze světových jazyků).

Název země určení musí být uveden velkými písmeny na posledním řádku adresy.

Protože panují určité rozdíly v národních doporučeních ohledně používání velkých písmen (např. na posledním řádku / posledních dvou/třech řádcích), bylo rozhodnuto sjednotit způsob uvádění: velkými písmeny se píše pouze název země.

Používá-li země určení jinou abecedu než latinku nebo není-li země určení uvedena dostateč­ným způsobem, měl by být název země určení a případně název města opakován v jednom ze světových jazyků, aby se předešlo problémům při tranzitu přes tranzitní země.

Ostatní údaje adresy musí být v souladu s doporučeními země určení.

Poštovní směrovací čísla

Dřívější poštovní směrovací čísla používaná pro poštovní zásilky do zahraničí (specifické kódy v Evropě podle doporučení Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ z roku 1965 a kódy alpha-2 ISO 3166 pro jiné země) byla v mnoha zemích stažena nebo změněna.

K 1. lednu 2019 používalo stále kód země sedm členských států EU: Chorvatsko (HR), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (L), Slovinsko (SI), Finsko (FI) a Švédsko (SE).

Pozn.:
U Lotyšska se kód uvádí za název města po čárce a mezeře:
Riga, LV-1073

U ostatních členských států se dřívější kód země nesmí používat. V Německu by mohla být zásilka s uvedeným bývalým kódem země při zpracování třídicím zařízením zpožděna.

Další informace o poštovních směrovacích číslech v členských státech naleznete v oddíle 9.1.5.
Poslední aktualizace: 27. 12. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana