ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

8.2 Pořadí poznámek pod čarou

Ve spodní části stránky se mohou objevit i další prvky, např. hvězdička, poznámka nebo zdroj/zdroje.

Pořadí je identické ve všech jazykových verzích:

(*)
Prozatímní rozhodnutí Komise.
(1)
Tyto ceny jsou výsledkem maximálního snížení.
(2)
Pro současný hospodářský rok je cena navýšena o zvláštní přirážku.
Pozn.:
Prozatímní údaje.
Zdroj:
Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.
Pozn.:
Číslované poznámky, včetně poznámek uvedených hvězdičkou, jsou od následujících poznámek odděleny řádkovou mezerou.
Poznámky vždy končí tečkou.

S výjimkou Úředního věstníku se z důvodu jasnosti v případě shodných poznámek použije odkaz „viz pozn. č. x, s. y“, nikoli idem nebo ibidem, aby se vyhnulo nejasnostem. Korektor buď vypíše úplné znění poznámky, nebo umístí správný číselný odkaz.

Poslední aktualizace: 6. 6. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana