ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

8.2 Pořadí poznámek pod čarou

Ve spodní části stránky se mohou objevit i další prvky, např. hvězdička, poznámka nebo zdroj/zdroje.

Pořadí je identické ve všech jazykových verzích:

(*)
Prozatímní rozhodnutí Komise.
(1)
Tyto ceny jsou výsledkem maximálního snížení.
(2)
Pro současný hospodářský rok je cena navýšena o zvláštní přirážku.
Pozn.:
Prozatímní údaje.
Zdroj:
Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova.
Pozn.:
Číslované poznámky, včetně poznámek uvedených hvězdičkou, jsou od následujících poznámek odděleny řádkovou mezerou.
Poznámky vždy končí tečkou.

S výjimkou Úředního věstníku se z důvodu jasnosti v případě shodných poznámek použije odkaz „viz pozn. č. x, s. y“, nikoli idem nebo ibidem, aby se vyhnulo nejasnostem. Korektor buď vypíše úplné znění poznámky, nebo umístí správný číselný odkaz.

V Úředním věstníku je při každé zmínce reprodukován celý text identických poznámek pod čarou.

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana