ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

8.1 Poznámky pod čarou

Odkazy na poznámky pod čarou mají stejný formát ve všech jazykových verzích; mohou vypadat následovně:

číslice v horním indexu v závorkách stejné hodnoty jako text, po malé mezeře, s možností následné interpunkce:
Odkazy na nařízení Komise (1) se objevují rovněž ve sdělení Rady (2); nikoli však v textu Soudního dvora (3).
hvězdička v horním indexu v závorkách stejné velikosti jako text, po malé mezeře, s možností následné interpunkce; používá se pro poznámku, která se v daném dokumentu vyskytuje ve stejném významu vícekrát:
Veškeré číselné údaje z Eurostatu (*).
v tabulkách s číselnými údaji vytištěnými velmi malou velikostí písma se může výjimečně objevit také písmeno v horním indexu, aby se zabránilo chybám a nejasnostem.

Poznámky pod čarou jsou většinou číslovány podle stránek a umístěny v dolní části odpovídající stránky. Jsou vytištěny menší velikostí písma než základní text, obvykle o dva body. Od ostatního textu jsou odděleny krátkou čarou s mezerou mezi řádky. Mohou být také číslovány průběžně a umístěny pohromadě na konci kapitoly nebo svazku.

Odkazy na poznámky pod čarou (včetně závorek) jsou vždy vysazeny řezem „roman“ (i u textů nebo nadpisů v kurzivě nebo tučným písmem).

Jestliže se poznámka objeví v tabulce, musí být součástí této tabulky a umisťuje se do rámečku tabulky.

Poznámky pod čarou a odkazy na ně v textu: tvorba rukopisu/typografická pravidla:
viz oddíl 4.2.3.

Poslední aktualizace: 14. 9. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana