ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

7.3 Měny

7.3.1 Euro a cent

Další zdroje informací o euru

Euro

euro

Podle závěrů Evropské rady ze zasedání v Madridu v prosinci 1995 je jednotnou měnou euro (dílčí jednotka: cent; symbol: ; kód ISO: EUR).

Pravopis slova „euro“ se řídí následujícími pravidly:

Název jednotné měny má v českém jazyce v 1. pádě jednotného čísla podobu „euro“, v 1. pádě množného čísla podobu „eura“.
Slovo „euro“ se skloňuje podle vzoru „město“.
Eurozóna

V češtině se pro skupinu zemí, které přijaly euro jako jednotnou měnu (v angličtině euro area), používá výraz „eurozóna“.

Euro a ECU

Dne 1. ledna 1999 byla ECU nahrazena eurem v poměru jedna ku jedné (nařízení Rady (ES) č. 1103/97 (Úř. věst. L 162, 19.6.1997, s. 1)); viz také nařízení Rady (ES) č. 974/98 (Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1). U historických odkazů vztahujících se k ECU (do roku 1999) musí být název „ECU“ zachován.

Cent

cent

Výraz „cent“ se v zásadě používá ve všech úředních jazycích EU. To však nevylučuje běžné používání variant tohoto výrazu v členských státech (v souladu s nařízením Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998).

Termín upřednostňovaný v textech Unie je „cent“. Tato podoba je závazná v právních textech.

Viz také oddíl 7.3.3, „Pravidla pro označování měnových jednotek“:
Poslední aktualizace: 10. 4. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana