ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

6.4 Interpunkce a mezery ve Wordu

Pravidla uvedená v tabulce jsou výsledkem dohody mezi jednotlivými institucemi. Některé typografické kódy se však v různých zemích liší. Pro lepší přehlednost byla vytvořena společná pravidla.

  Typografická značka Prezentace v textovém editoru
(Word atd.)
Alfanumerický kód Typografická prezentace
  a) Interpunkce a symboly
  , xx, xx (00,00)   xx,■xx (00,00)
  ; xx; xx   xx;■xx
  . xx. Xx   xx.■Xx
  : xx: xx   xx:■xx
  ! xx! Xx   xx!■Xx
  ? xx? Xx   xx?■Xx
  - xx-xx   xx-xx
  xx – xx (00–00) Alt 0150 xx■–■xx (00–00)
  / xx/xx   xx/xx
  ( ) xx (xx) xx   xx■(xx)■xx
  [ ] xx [xx] xx   xx■[xx]■xx
(a) „ “ xx xx xx Alt 0132, Alt 0147 xx■xx■xx
(a) ‚ ‘ xx xx xx Alt 0130, Alt 0145 xx■xx■xx
(a) » « xx »xx« xx Alt 0187, Alt 0171 xx■»xx«■xx
  % 00•%   00□%
  + +00; 00•+•00   +00; 00□+□00
  (minus) –00; 00•–•00 Alt 0150 –00; 00□–□00
  ± ±00; 00•±•00 Alt 0177 ±00; 00□±□00
  °C (°F) 00•°C   00□°C
  ° 00°   00°
  & xx & xx Alt 038 xx■&■xx
  xx … xx Alt 0133 nebo Alt-Ctrl-tečka (.) xx■…■xx
  b) Odkazy na poznámky pod čarou a poznámky pod čarou
(b) xx (1) xx•(1)
(používejte funkci poznámky pod čarou)
  xx□(1)
(a)
Viz též oddíly 4.2.3 (uvozovky) a 5.10 (interpunkce v citátech).
(b)
Pokud se vytváří poznámka pod čarou automaticky, mnoho textových programů neumístí číslo poznámky do závorek. V dokončených dokumentech je nutné závorky dopsat (v dokumentech určených k publikaci toto automaticky provede tiskař).
Pozn.:
■ =
 měkká mezera.
□ =
 pevná poloviční mezera.
• =
 pevná mezera. (Použití těchto mezer by mělo být omezeno na minimum, protože vytvářejí mnoho problémů při sazbě.)
Poslední aktualizace: 23. 8. 2018
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana