ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.4.2 Působnost copyrightu (povolení reprodukce a/nebo opakovaného použití)

V publikacích Evropské unie je copyrightová výhrada (viz oddíl 5.4.1) doplněna vysvětlením (informací o působnosti copyrightu), které upravuje míru ochrany.

Pozn.:
V případě, že poznámka o působnosti není uvedena, je dílo zcela chráněno, s výhradou výjimek stanovených různými vnitrostátními předpisy a mezinárodními úmluvami. Copyrightová výhrada potom vypadá takto:
© Evropská unie, [rok]

Obecná působnost (reprodukce)

U publikací orgánů, institucí a agentur Evropské unie (kromě Evropské komise, která používá zvláštní formulaci) Úřad pro publikace doporučuje používat obvyklou informaci o působnosti:

© Evropská unie, [rok]
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

V případě potřeby mohou být kromě obvyklé informace o působnosti uvedeny i další výhrady nebo formulace upozornění (viz oddíl 5.4.3).

Rada a Účetní dvůr schválily 9. října 2017 a 16. dubna 2019 rozhodnutí o opakovaném použití svých dokumentů. Může se tedy použít formulace „opakované použití povoleno“, stejně jako v případě publikací Komise (viz níže). Pro tyto instituce se vždy přidávají zmínky o třech podmínkách popsaných v oddíle 5.4.3 (znění zmínek závisí na instituci). Účetní dvůr může také udělovat licence na své publikace na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.

Zvláštní působnost Evropské komise (opakované použití)

Evropská komise u svých dokumentů uplatňuje politiku opakovaného použití podle rozhodnutí 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011.

Kromě několika výjimek (viz článek 2 výše uvedeného rozhodnutí) se obecně u dokumentů Evropské komise uvádí formulace o opakovaném použití. Úřad pro publikace navíc v souladu s uvedeným rozhodnutím, které umožňuje stanovit další podmínky (viz oddíl 5.4.3), doporučuje zahrnout povinnost uživatele uvádět zdroj dokumentu:

© Evropská unie, [rok]
Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.
Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje rozhodnutí Komise 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).

Komise může také udělovat licence na své publikace na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte útvar Úřadu pro publikace odpovědný za copyright (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Poslední aktualizace: 21. 4. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana