ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

5.4.2. Působnost copyrightu (povolení reprodukce a/nebo opakovaného použití)

V publikacích Evropské unie je copyrightová výhrada (viz oddíl 5.4.1) doplněna vysvětlením (informací o působnosti copyrightu), které upravuje míru ochrany.

Pozn.:
V případě, že poznámka o působnosti není uvedena, je dílo zcela chráněno, s výhradou výjimek stanovených různými vnitrostátními předpisy a mezinárodními úmluvami. Copyrightová výhrada potom vypadá takto:
© Evropská unie, [rok]

Obecná působnost (reprodukce)

U publikací orgánů, institucí a agentur Evropské unie (kromě Evropské komise, která používá zvláštní formulaci) Úřad pro publikace doporučuje používat obvyklou informaci o působnosti:

© Evropská unie, [rok]
Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

V případě potřeby mohou být kromě obvyklé informace o působnosti uvedeny i další výhrady nebo formulace upozornění (viz oddíl 5.4.3).

Zvláštní působnost Evropské komise (opakované použití)

Evropská komise u svých dokumentů uplatňuje politiku opakovaného použití podle rozhodnutí 2011/833/EU ze dne 12. prosince 2011.

Kromě několika výjimek (viz článek 2 výše uvedeného rozhodnutí) se obecně u dokumentů Evropské komise uvádí formulace o opakovaném použití. Úřad pro publikace navíc v souladu s uvedeným rozhodnutím, které umožňuje stanovit další podmínky (viz oddíl 5.4.3), doporučuje zahrnout povinnost uživatele uvádět zdroj dokumentu:

© Evropská unie, [rok]
Opakované použití povoleno pod podmínkou uvedení zdroje.
Politiku opakovaného použití dokumentů Evropské komise upravuje rozhodnutí 2011/833/EU (Úř. věst. L 330, 14.12.2011, s. 39).
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte útvar Úřadu pro publikace odpovědný za copyright (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Poslední aktualizace: 15. 4. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana