ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

4.2.4 Dokumenty připravené pro tisk

U dokumentů určených k přímé reprodukci (camera-ready) musí autorský útvar dbát na to, aby v textu byly provedeny všechny nutné zásahy a aby ve stadiu realizace reprodukce už nedocházelo k žádným opravám (kromě výjimečných případů).

Bezprostředně po napsání textu je nutné text pečlivě přečíst, a to ještě před konečným zalomením. Toto zalomení musí být rovněž předmětem důkladné typografické kontroly před každým zadáním do tisku.

Texty musí být očíslovány kontinuálně počínaje titulní stránkou, včetně této stránky. Očíslo­vány musí být i nepotištěné strany. Části a kapitoly začínají na pravé straně (líc), která je lichou stranou. Pokud text předcházející části nebo kapitoly končí na liché straně, bude před novou částí nebo kapitolou prázdná strana. Například pokud kapitola I končí na straně 19, bude kapitola II začínat na straně 21 a stránka 20 zůstane prázdná.

Mezera před nadpisem nebo podnadpisem musí být vždy větší než mezera, která ho odděluje od textu (zpravidla to jsou dvě třetiny k jedné třetině).

Odstavce a pododstavce se oddělují dvojitou mezerou mezi řádky.

Je vyloučeno začínat novou stránku poslední řádkou odstavce/pododstavce. Je vhodnější, ale pouze v tomto případě, aby předchozí stránka měla o jednu řádku více. Stejně tak je nutné se vyvarovat toho, aby stránka byla ukončena nadpisem, podnadpisem, první odrážkou nebo první řádkou při výčtu.

Citace a výčty se v případě potřeby zarovnávají podle odsazení prvního řádku.

Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana