ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.2.4 Odkazy na změny aktu

Poznámky pod čarou v Úředním věstníku již neuvádějí poslední změny aktu a omezují se na odkaz na akt v jeho původní verzi. Předpokládá se, že akty, na něž se odkazuje v textech zveřejněných v Úředním věstníku, jsou akty v platném znění. Výrazy „naposledy pozměněné“, „ve znění“, „opraveno“ a „zrušená/zrušené“ se již nepoužívají.

Někdy však autor chce odkázat na určitý text ve znění k určitému datu nebo zdůraznit pozměňující akt obsahující relevantní informace k pozměněnému aktu. V takovém případě (jedná se o tzv. „neměnný odkaz“) je název pozměňujícího aktu uveden v textu ve zkrácené formě, a pokud se vyskytuje poprvé, následuje za ním odkaz na poznámku pod čarou:

(6)
Příloha III B nařízení (ES) č. 517/94 ve znění nařízení Komise (ES) č. 1398/2007 (5) pozbyla […]

[…]

(5)
Nařízení Komise (ES) č. 1398/2007 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění přílohy II, III B a VI nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství (Úř. věst. L 311, 29.11.2007, s. 5).
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana