ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

3.1 Odkazy na Úřední věstník

Odkaz na Úřední věstník může být učiněn třemi různými způsoby:

Dlouhá forma

Dlouhá forma má tuto podobu: Úřední věstník Evropské unie (kurzivou)

Používá se:

a)
v textu:
Dva členy odvolacího senátu a dva náhradníky jmenuje správní rada orgánu pro cenné papíry a trhy ze seznamu kandidátů navrženého Komisí na základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie a po poradě s radou orgánů dohledu.
b)
ve formulacích o vstupu aktů v platnost:
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
c)
v opravách jako odkaz na původní Úřední věstník (viz také „Zkrácená forma“).
Pozn.:
Do 31. ledna 2003 včetně se odkazuje na Úřední věstník Evropských společenství.

Krátká forma

Krátká forma má tuto podobu: Úřední věstník (ne kurzivou)

Používá se:

a)
v poznámkách pod čarou takto:
(1) Viz strana … v tomto čísle Úředního věstníku.
(1) Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku.
b)
v méně formálních textech.

Zkrácená forma

Zkrácená forma má tuto podobu: Úř. věst. L, Úř. věst. L … I, Úř. věst. C, Úř. věst. C … A, Úř. věst. C … E (ukončen 1. dubna 2014), Úř. věst. C … I.

Používá se:

a)
v poznámkách pod čarou s uvedením čísla Úředního věstníku:
(1) Úř. věst. L 222, 20.8.2008, s. 1.
(1) Úř. věst. C 48 A, 24.2.2005.
b)
v tabulkách:
Úř. věst. L 345, 23.12.2009, s. 18
c)
v opravách se zkrácená forma v závorkách užívá v obsahu na titulní straně (viz také „Dlouhá forma“).
Pozn.:

Odkazy na Úřední věstník se postupem času se vznikem nových řad měnily:

do 1. července 1967 je číslování průběžné a následují po něm dvě číslice označující rok:
Úř. věst. 106, 30.10.1962, s. 2553/62
od 1. července 1967 začíná každé číslo Úředního věstníku na straně 1:
Úř. věst. 174, 31.7.1967, s. 1
od 1. ledna 1968 existují řady L a C:
Úř. věst. L 32, 6.2.1968, s. 6
Úř. věst. C 1, 12.1.1968, s. 1
od 1. ledna 1978 existuje řada S:
Úř. věst. S 1, 7.1.1978, s. 1
od 1. ledna 1991 existuje řada C … A:
Úř. věst. C 291 A, 8.11.1991, s. 1
od 31. srpna 1999 existuje elektronická řada C … E (ukončen 1. dubna 2014):
Úř. věst. C 247 E, 31.8.1999, s. 28
od 1. ledna 2016 existují řady L … IC … I:
Úř. věst. L 11 I, 16.1.2016, s. 1
Úř. věst. C 15 I, 16.1.2016, s. 1
Poslední aktualizace: 10. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana