ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.5 Konečná formulace (místo, datum a podpis)

Akt končí takto:

slovy „V … dne …“, která uvádějí místo a datum podpisu,
následuje podpis/podpisy.

Místo a datum

V sekundárních právních předpisech se místo a datum uvádí takto:

V Bruselu dne 1. září 2010.

Jde o datum, kdy byl akt podepsán (akty přijaté společně Evropským parlamentem a Radou) nebo přijat (ostatní případy).

Ve Smlouvách, mezinárodních dohodách apod. jsou den, měsíc a rok vypisovány slovy:

V Bruselu dne dvacátého čtvrtého března roku dva tisíce deset, ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Místem podpisu aktů orgánů může být Brusel (obvykle), Lucemburk (kde Rada zasedá v dubnu, červnu a říjnu), Štrasburk (zejména pro Evropský parlament, včetně případů, kdy akty podepisuje spolu s Radou) nebo Frankfurt nad Mohanem (pro většinu aktů Evropské centrální banky).

Podpisy (neúplný seznam)

V sekundárních právních předpisech (ženská příjmení se v tomto případě nepřechylují):
Evropský parlament Evropská rada Rada

Za Evropský parlament předseda/předsedkyně

(iniciála/iniciály jména a úplné příjmení)

Za Evropskou radu

předseda/předsedkyně

(iniciála/iniciály jména a úplné příjmení)

Za Radu

předseda/předsedkyně

(iniciála/iniciály jména a úplné příjmení)


Komise
nařízení, směrnice, rozhodnutí bez adresáta rozhodnutí s adresátem

Za Komisi

předseda/předsedkyně

(úplné jméno)


nebo


Za Komisi,

jménem předsedy/předsedkyně,

(úplné jméno)

místopředseda/místopředsedkyně


nebo

Za Komisi,

jménem předsedy/předsedkyně,

(úplné jméno)

člen/členka Komise


nebo


Za Komisi,

jménem předsedy/předsedkyně,

(úplné jméno)

generální ředitel/ředitelka

Generální ředitelství pro …

Za Komisi

(úplné jméno)

místopředseda/místopředsedkyně


nebo


Za Komisi

(úplné jméno)

člen/členka Komise


Smíšený výbor EHP Evropská centrální banka
nařízení, obecné zásady rozhodnutí, doporučení

Za Smíšený výbor EHP

předseda/předsedkyně

(úplné jméno)

Za Radu guvernérů ECB

prezident/prezidentka ECB

(úplné jméno)


nebo


Za Výkonnou radu ECB

prezident/prezidentka ECB

(úplné jméno)

Prezident/Prezidentka ECB

(úplné jméno)


V mezinárodních dohodách:
Dohody, protokoly, úmluvy

Za Evropskou unii

(podpis)

Za členské státy

(podpis)


Dohody ve formě výměny dopisů

Za Radu Evropské unie

Za Evropskou unii

Poslední aktualizace: 21. 12. 2016
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana