ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

2.3 Články (normativní text)

Obecně

Text, který tvoří normativní část aktů, se dělí do článků. Pokud je normativní text jednoduchý a nelze ho rozdělit do jednotlivých článků, je shrnut v „Jediný článek“.

Pozn.:
Pokud akt obsahuje více než jeden článek, jsou články číslovány nepřetržitě za sebou (článek 1, článek 2, článek 3 atd.). Číslování musí být souvislé od začátku do konce normativního textu.

Články mohou být seskupeny do částí, hlav, kapitol a oddílů (viz souhrnná tabulka v oddíle 2.7).

Každý článek může být rozdělen do odstavců (číslovaných arabskými číslicemi), pododstavců (které nejsou číslovány), bodů, odrážek a vět (názvy jednotlivých částí článku viz schéma v oddílu 2, oddíl 2.7souhrnné tabulky „Struktura aktu“).

Závěrečný článek (směrnice a rozhodnutí)

Závěrečný článek směrnic a případně rozhodnutí uvádí, komu je akt určen.

Směrnice

Tato směrnice je určena členským státům.

nebo

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.
(V případě, že směrnice není určena všem členským státům: členským státům, jejichž měnou není euro, posílená spolupráce aj.)

nebo

Tato směrnice je určena členským státům, které (např. „mají vnitrostátní vodní cesty uvedené v čl. 1 odst. 1“).

nebo

Tato směrnice je určena (úplný (oficiální) název členského státu / členských států).

Rozhodnutí
rozhodnutí určená všem členským státům:
Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

rozhodnutí určená určitým členským státům:

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvami.

nebo

Toto rozhodnutí je určeno (úplný (oficiální) název členského státu / členských států).

rozhodnutí určená určitým adresátům:
Toto rozhodnutí je určeno společnosti (úplný název a adresa).
Pozn.:
Používají se úplné názvy členských států (viz oddíl 7.1.1) v protokolárním pořadí:
Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo, Italské republice a Rumunsku.
Poslední článek obecných zásad Evropské centrální banky rovněž určuje adresáty:
Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.
Poslední aktualizace: 8. 4. 2019
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana