ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Úvodní slovo

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů se od svého prvního zveřejnění v roce 1993 (jakožto Vádemékum nakladatele) stala nezbytným nástrojem pro autory textů z jednotlivých orgánů a institucí Evropské unie, a to ve všech úředních jazycích.

Tato harmonizace jazykové praxe představuje obzvláště pozoruhodný počin, neboť veškerá společná ujednání a pracovní pravidla obsažená v tomto díle byla vypracována našimi odborníky s co největším ohledem na zvláštnosti jednotlivých jazyků.

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů, která jsou dostupná též na internetu, umožňují interaktivní dialog mezi jednotlivými aktéry, ať už se jedná o autory, redaktory, právníky-lingvisty, terminology, překladatele či korektory. Jakýkoli podnět z jejich strany, jenž by mohl přispět ke zlepšení a aktualizaci této publikace, bude tudíž vítán.

Spoléhám na úsilí všech o zajištění toho, že takto stanovené normy budou uplatňovány v praxi. Umožní nám to mimo jiné využívat další možnosti nástrojů informačních technologií v zájmu lepší služby evropským občanům, jimž jsou texty vydávané našimi orgány a institucemi především určeny.

Pierre de BOISSIEU
předseda řídícího výboru
Úřadu pro publikace

Pozn.:
Původní verze tohoto textu byla zveřejněna ve francouzštině.
Poslední aktualizace: 3. 5. 2011
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana