ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Novinky
Poslední aktualizace: 24. 1. 2023

Některé užitečné stránky

PDF verze webové stránky: nové vydání
Nová PDF verze Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů, odpovídající obsahu webové stránky k 19. dubnu 2022, je dostupná ke stažení zdarma na EU Publications Portal.

Modernizace webové stránky
Letos na podzim budou Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů k dispozici v novém prostředí. Vzhledem k probíhající práci na modernizaci Pravidel bylo po dohodě s řídícím výborem rozhodnuto, že do zprovoznění nové webové stránky budou prováděny pouze zásadní aktualizace obsahu. Děkujeme za pochopení.

Tato internetová stránka je dostupná ve 24 jazycích evropských orgánů a institucí. Všechna znění mají shodnou strukturu (s výjimkou části čtvrté týkající se jen publikací v příslušném jazyce). Použijete-li tedy rozbalovací menu pro výběr jazyka vpravo nahoře, naleznete odpovídající stránku v jazyce dle svého výběru.

Poslední aktualizace

Leden 2023

24. 1. 2023
Oddíly 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.2 a příloha A7: Bosna a Hercegovina (kandidátské země): přidaná
23. 1. 2023
Oddíly 8.1 a 8.2, poznámky pod čarou, Úřední věstník: přidáno
13. 1. 2023
Příloha A2, znaky: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
1. 1. 2023
Oddíl 7.3.2 a přílohy А5 a A7: Chorvatsko, měna: „kuna“ se mění na „euro“

Prosinec 2022

19. 12. 2022
Přílohy А5 a A7: Sierra Leone, kód pro měnu: „SLL“ se mění na „SLE“

Říjen 2022

10. 10. 2022
Příloha А5: Kazachstán, hlavní město: „Nur-Sultan“ se mění na „Astana“; obyvatel: „Kazach“ se mění na „Kazachstánec“; přídavné jméno / přívlastek: „kazašský“ se mění na „kazachstánský“

Září 2022

29. 9. 2022
Oddíl 1.3.2, číslování dokumentů: aktualizace
16. 9. 2022
Oddíly 7.1.1, 7.2.1 a 7.3.2 a příloha A7: Moldavsko a Ukrajina (kandidátské země): přidaná

Srpen 2022

31. 8. 2022
Oddíl 9.5.3, decentralizované subjekty (agentury): aktualizace

Červen 2022

1. 6. 2022
Příloha A2, znaky: EPSO

Duben 2022

19. 4. 2022
Užitečné odkazy a oddíly 5.1.1 (informační poznámka), 5.3.1 (rub titulní strany) a 5.4.2 (působnost copyrightu): aktualizace

Březen 2022

2. 3. 2022
Příloha A2, znaky: Jednotný výbor pro řešení krizí a Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti

Leden 2022

25. 1. 2022
Preambule a oddíly 3 a 7.2.4, irština: aktualizace
19. 1. 2022
Oddíl 9.5.3 a přílohy А2 a А9, decentralizované subjekty (agentury): „Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu“ (EASO) se mění na „Agentura Evropské unie pro otázky azylu“ (EUAA)

Prosinec 2021

9. 12. 2021
Oddíl 9.5.6 a příloha А9, další subjekty: „evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku“ se mění na „evropský společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku“
6. 12. 2021
Příloha А9, další subjekty: změny
3. 12. 2021
Oddíl 9.5.6, další subjekty: změny

Listopad 2021

22. 11. 2021
Příloha A2, znaky: EPSO

Září 2021

24. 9. 2021
Oddíl 9.6, generální ředitelství Komise: nové GŘ (Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví)
Oddíl 3.3.2, aktualizace
16. 9. 2021
Příloha A2, znaky: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Srpen 2021

30. 8. 2021
Příloha A2, znaky: Agentura Evropské unie pro kosmický program, Evropský orgán pro pracovní záležitosti a Úřad evropského veřejného žalobce

Červenec 2021

21. 7. 2021
Příloha A2, znaky: eu-LISA
2. 7. 2021
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury): Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost (přidaná)

Červen 2021

1. 6. 2021
Aktualizace části první – Úřední věstník, zejména oddílů 2 až 3.6: změny související se zavedením nástroje EdiT (nástroj pro tvorbu právních předpisů založený na XML)

Květen 2021

12. 5. 2021
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury): „Agentura pro evropský GNSS“ (GSA) se mění na „Agentura Evropské unie pro kosmický program“ (EUSPA)

Duben 2021

1. 4. 2021
Oddíly 9.5.4 a 9.6 a příloha А9, výkonné agentury: CHAFEA: zrušena; CINEA, EACEA, Eismea, REA: aktualizace

Březen 2021

2. 3. 2021
Oddíl 7.1.2, pořadí zemí ve výčtech: aktualizace

Únor 2021

28. 2. 2021
Oddíl 9.6, generální ředitelství a služby Komise: Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím (zrušena)
17. 2. 2021
Příloha A5, Hongkong, obyvatel: „obyvatel Hongkongu“ se mění na „Hongkonžan“; Tchaj-wan, obyvatel: „obyvatel Tchaj-wanu“ se mění na „Tchajwanec“
16. 2. 2021
Oddíly 9.5.4 a 9.6 a příloha А9, výkonné agentury: Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast

Leden 2021

16. 1. 2021
Oddíl 9.6, generální ředitelství a služby Komise: „Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj“ (DEVCO) se mění na „Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství“ (INTPA)
10. 1. 2021
Příloha A5, Saúdská Arábie, obyvatel: „arabský Saúd“ se mění na „Saúdský Arab“

Prosinec 2020

15. 12. 2020
Oddíl 5.4.2 (copyright): aktualizace

Listopad 2020

24. 11. 2020
Přílohy А5, А6 a А7: „Šalamounovy ostrovy“ se mění na „Šalomounovy ostrovy“
6. 11. 2020
Příloha A2, znaky: Soudní dvůr

Červenec 2020

16. 7. 2020
Příloha A2, znaky: Úřad BEREC, Zásobovací agentura Euratomu

Březen 2020

17. 3. 2020
Příloha A2, znaky: Eurojust

Únor 2020

1. 2. 2020
Oddíly 7.1, 7.3.2, 9.1.4 a 9.1.5; přílohy А3, А7 a А10: Spojené království (vystoupení z EU)

Leden 2020

15. 1. 2020
Příloha A2, znaky: EHSV
1. 1. 2020
Oddíl 9.6, generální ředitelství a služby Komise: „Generální ředitelství pro obranný průmysl a vesmír“ (DEFIS) a „Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem“ (REFORM)

Prosinec 2019

12. 12. 2019
Oddíl 9.5.3 a přílohy А2, А4 a А9 decentralizované subjekty (agentury), Eurojust: „Eurojust“ se mění na „Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech“
9.12.2019
Oddíl 9.6, generální ředitelství a služby Komise: „Evropské centrum politické strategie“ (EPSC) se mění na „IDEA — Inspirace, debata, zapojení a akcelerace opatření“

Listopad 2019

19. 11. 2019
Oddíl 10.1.9, yyhlášení a zveřejnění (aktualizace)
16. 11. 2019
Oddíl 9.6, generální ředitelství a služby Komise: „Pracovní skupina pro přípravu a vedení jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU“ (TF50) se mění na „Pracovní skupina pro vztahy se Spojeným královstvím“ (UKTF)

Říjen 2019

9. 10. 2019
Oddíl 9.6, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie, všeobecně užívaná zkratka (přidaná)

Září 2019

30. 9. 2019
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury), ERA: zrkatka (přidaná)

Červenec 2019

4. 7. 2019
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury), ACER: „Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů“ se mění na „Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů“
3. 7. 2019
Příloha A2, znaky: EIB

Červen 2019

27. 6. 2019
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury), ENISA: „Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací“ se mění na „Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“
17. 6. 2019
Oddíl 9.5, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (přesunut z oddílu 9.5.3 do oddílu 9.5.1)

Květen 2019

29. 5. 2019
Příloha A5, Burundi, hlavní město: „Bujumbura“ se mění na „Gitega“
24. 5. 2019
Příloha A5, Kazachstán, hlavní město: „Astana“ se mění na „Nur-Sultan“

Duben 2019

1. 4. 2019
Oddíl 5.1.1, strana IV obálky: logotyp Úřadu pro publikace

Březen 2019

30. 3. 2019
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury): Evropská agentura pro léčivé přípravky, sídlo: „Londýn“ se mění na „Amsterodam“; Evropský orgán pro bankovnictví, sídlo: „Londýn“ se mění na „Paříž“
1. 3. 2019
Oddíly 5.3 (rub titulní strany) a 5.4 (copyright): aktualizace

Únor 2019

15. 2. 2019
Oddíly 7.1, 7.2, 7.3.2, přílohy A5, A6 a A7: Severní Makedonie (nová označení)
6. 2. 2019
Příloha A2, znaky: EUISS a FRA
4. 2. 2019
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury), eu-LISA: „Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práv“ se mění na „Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva“

Prosinec 2018

20. 12. 2018
Oddíl 9.5.3 a přílohy А2 a А9, decentralizované subjekty (agentury): „Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací“ se mění na „Agentura na podporu BEREC“

Listopad 2018

12. 11. 2018
Oddíl 9.5.6 a příloha А9, další subjekty: evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (nové)

Říjen 2018

25. 10. 2018
Oddíl 9.5.3 a přílohy А2 a А9, decentralizované subjekty (agentury): „Evropská agentura pro bezpečnost letectví“ se mění na „Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví“

Září 2018

25. 9. 2018
Oddíl 5.9.2, odkazy na Smlouvy (aktualizace)
18. 9. 2018
Oddíly 7.1.1 a 7.1.2 (země), 9.1.4 a 9.1.5 (adresy), přílohy A5, A6, A7 a A10: Česko, zkrácený název
10. 9. 2018
Oddíl 7.2.1, kódy ISO a pořadí jazykových verzí (aktualizace)

Srpen 2018

20. 8. 2018
Přílohy A5 a A7, měny: Venezuela (VES, nové; VEF, staženo)

Červenec 2018

13. 7. 2018
Příloha A2, znaky: Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti
11. 7. 2018
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury): Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace (nové)
4. 7. 2018
Oddíl 3.3, pozměňující ustanovení (změny)
1. 7. 2018
Přílohy A5 a A7, měny: Mauritánie (MRO, staženo), Svatý Tomáš a Princův ostrov (STD, staženo)

Červen 2018

13. 6. 2018
Oddíl 4.2.3, typografická pravidla (aktualizace)

Květen 2018

22. 5. 2018
Příloha A2, znaky: Eurofound, Frontex
11. 5. 2018
Příloha A5, Wallis a Futuna, úplný název: „Wallis a Futuna“ se mění na „Teritorium ostrovů Wallis a Futuna“

Duben 2018

12. 4. 2018
Oddíl 7.3.3, postavení kódu ISO a znaku pro euro u částek: aktualizace (změna pravidel v LV a NL)

Březen 2018

26. 3. 2018
Oddíl 9.5.5, orgány a agentury Euratomu: F4E (aktualizace)
20. 3. 2018
Oddíl 9.5.3, decentralizované subjekty (agentury): Úřad evropského veřejného žalobce (aktualizace)
7. 3. 2018
Oddíl 9.5.3 a příloha А9, decentralizované subjekty (agentury): Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (nové)
1. 3. 2018
Příloha А10: aktualizace

Únor 2018

5. 2. 2018
Oddíl 5.1.1(c): obálka (informační poznámka) (změna)

Leden 2018

15. 1. 2018
Příloha A5, Libye, úplný název: „Libye“ se mění na „Libyjský stát“
1. 1. 2018
Přílohy A5 a A7, měny: Mauritánie (MRU, nové), Svatý Tomáš a Princův ostrov (STN, nové)

Archiv
(úpravy provedené v roce 2007–2017)

Úplný seznam předchozích úprav viz Archiv.

Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana