ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.12. Многоточие

Многоточието се пише в рамките или в края на изречението, за да се отбележи пауза, недоизказване, прекъсване на мисълта.

Когато многоточието показва една или повече изпуснати думи в изречението, преди него и след него се поставя шпация:

Разпоредбите на настоящата директива относно … се прилагат по отношение на продуктите за растителна защита.

Когато знакът е ограден със скоби, това означава пропусната част в цитиран текст:

„Що се отнася до несъвместимостта на дейността на агенциите за събиране на вземания с други дейности […], те нямат право да извършват финансови сделки.“

Когато изречението започва с многоточие, след него се поставя шпация:

… Договорът за Европейския съюз предвижда държавите членки да се съобразят с тези изисквания.

Ако многоточието е в края на изречението, след него не се пише точка:

По отношение на износа към страните се прилага споменатата процедура за контрол…

В текстообработваща програма клавишната комбинация за многоточие е Alt 0133.

Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница