ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.11. Наклонена черта

Наклонената черта може да свързва две думи или части от думи в присъединително или противопоставящо положение, което позволява съответно различни прочити на изречението:

в случай че няма съмнение за произхода на тези продукти и/или стоки

Наклонена черта се използва и в следните случаи:

1. При изписване на номерата на актове:

Регламент (ЕС) 2017/693 на Комисията
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Решение (ОВППС) 2018/706 на Съвета

2. При изписване на графични съкращения и на съкращения за изразяване на отношение:

с/ка (= сметка), 60 км/ч, 10 имп./мин, 80 лв./кв. м

3. При изписване на обикновени дроби:

7/8, 9/10
NB:
За изписването на обикновени дроби в Word може да се използва функцията Insert → Symbol:
½, ¼, ¾

4. За свързване на присъединителни, противоположни или алтернативни единици:

преводи от/на английски език
сума със/без ДДС
тел. (да/не)
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница