ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.9. Минус

В текстообработваща програма минусът (наричан още n-dash) се въвежда с клавишна комбинация Alt 0150.

Минусът е математически символ и се използва:

във формули:
f = 1 + 0,0013 × (a – 500)
h = 0,30 – 0,28 × φ (m)
RW = max {0,125 × (LGD – ELBE)}
NB:
Знакът за умножение е ×, а не буквата x. В Word се използва функцията Insert → Symbol и после от таблицата се избира ×.
при изразяване на отрицателни величини:
долна температурна граница: – 40 °C; външнотърговско салдо на стоки и услуги: – 41

Минус се използва и в актовете за изменение:

[…] когато нови членове, номерирани параграфи или други подразделения се вмъкват преди самото начало на съответното подразделение, те се обозначават като „член –1“, „член –1a“, „параграф –1“, „параграф –1a“, „буква –a“, „буква –aa“ и т.н.
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница