ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

10.1.5. Скоби

С помощта на скобите се отделят синтактично-интонационно вметнати изрази и цели изречения. С използването на скоби се подчертава, че ограденият израз има допълнително, уточняващо значение:

Настоящият правилник за служителите се прилага за служителите, наети по договор от Сателитния център на Европейския съюз (наричани по-долу съответно „служителите“ и „Центърът“).

Има случаи, когато употребата на скобите е противоположна на употребата на знака тире. Ако вметнатата част е отделена с тирета, тя се подчертава като по-съществена от останалата част. С употребата на скобите се посочва, че частта, поставена в скоби, е по-маловажна, допълнителна:

Работодателят следи работното оборудване, чиято безопасност зависи от условията на монтиране, да се подлага на първоначална проверка (след монтирането и преди първото пускане в употреба) и на проверка след всяко монтиране на нова работна площадка или на ново място.
Последна актуализация: 27.7.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница