ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.6. Генерални дирекции и служби на Комисията: официални наименования

Списък с изменения (от 1.2.2008 г.)

Август 2012 г.: печатно издание (= нова референтна версия)


16.4.2011 г.

SEC(2011) 527

Старо наименование Ново наименование
FPIS FPI

8.4.2011 г.

SEC(2011) 527

Старо наименование Ново наименование
ГД „Развитие и сътрудничество EuropeAid“ ГД „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid

1.2.2011 г.
(1.1.2011 г.)

SEC(2011) 527

Старо наименование Ново наименование
ГД „Изследвания“ ГД „Изследвания и иновации“
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011 г.

SEC(2011) 527

Старо наименование Ново наименование
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

1.7.2010 г.

SEC(2010) 779

Старо наименование Ново наименование
ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ (JLS, 65) ГД „Вътрешни работи“ (HOME, 65)
+ ГД „Правосъдие“ (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 окончателен,
20.4.2010 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Хуманитарна помощ“ (ECHO) ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO)
 
SEC(2006) 810

Старо наименование Ново наименование
генерална дирекция „Развитие“ генерална дирекция „Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“
Кратко наименование: ГД „Развитие“.

4.3.2010 г.

SEC(2010) 256,
4.3.2010 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Действия по климата“ (CLIM) ГД „Действия по климата“ (CLIMA)

1.3.2010 г.

SEC(2010) 167,
24.2.2010 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Енергетика и транспорт“ ГД „Мобилност и транспорт“ (MOVE)
   
Новата ГД: генерална дирекция „Енергетика“ (ENER)
   
Новата ГД: генерална дирекция „Действия по климата“ (CLIM)

1.1.2010 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Персонал и администрация“ (ADMIN) ГД „Човешки ресурси и сигурност“ (HR)

1.7.2009 г.

Решение
2009/496/EO, Евратом от 26.6.2009 г.

Старо наименование Ново наименование
Служба за официални публикации на Европейските общности (OPOCE) Служба за публикации на Европейския съюз (OP)

11.7.2008 г.

Решение
2008/544/EО, 20.6.2008 г.

Старо наименование Ново наименование
Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

16.4.2008 г.

SEC(2008) 426,
31.3.2008 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ (SANCO) ГД „Здравеопазване и потребители“ (SANCO)

29.3.2008 г.

SEC(2008) 426,
31.3.2008 г.

Старо наименование Ново наименование
ГД „Морско дело и рибарство“ (FISH) ГД „Морско дело и рибарство“ (MARE)

11.2.2008 г.
 
Нови служби: Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания; Изпълнителна агенция за научни изследвания
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница