ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

9.2. Електронни адреси

Информацията, отнасяща се до електронните адреси, се представя, както е посочено по-долу:

„Електронна поща:“ (поставя се двоеточие):
Електронна поща: име.фамилия@ec.europa.eu
„Интернет адрес:“ (поставя се двоеточие):
Интернет адрес: https://europa.eu

С оглед на хармонизирането съкращението URL вече не се използва за посочване на електронен адрес.

Електронните адреси могат да се посочват и без въвеждащия термин, особено ако мястото е ограничено:

име.фамилия@ec.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu
NB:
За интернет адресите е за предпочитане да се запази трансферният протокол (http://, https://, ftp://…), по-специално за да се гарантира правилната конфигурация на отпратките при зареждане на интернет страници.
Интернет адреси и пунктуация

Използването на точка или друг препинателен знак в края на интернет адреса трябва по възможност да се избягва, за да се даде възможност за по-лесно копиране и преминаване към лентата с адреси на даден интернет браузър. При възможност се препоръчва адаптиране на текста чрез поставяне на интернет адреса в скоби, както в примера „вж. в интернет (https://europa.eu)“.

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница