ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

8.2. Ред на бележките под линия

В долния край на страницата могат да бъдат разположени няколко различни елемента: звездичка, забележки, източници.

Редът им е един и същ за всички езикови версии:

(*)
Временно решение на Комисията.
(1)
Посочените цени са резултат от прилагането на максимално намаление.
(2)
За настоящата пазарна година цената е увеличена от специална такса.
NB:
Предварителни данни.
Източник:
Европейска комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“.
NB:
Номерираните бележки под линия, включително тези със звездичка, се разделят от следващите с празно междуредие.
Бележките под линия винаги завършват с точка.

Когато има еднакви бележки под линия в публикации, различни от Официален вестник, се използва формулата „Вж. бележка под линия х, стр. у.“, вместо „Пак там“ или „На същото място“, които могат да доведат до объркване. Коректорът или трябва да напише пълния текст на бележката под линия, или да посочи актуалния номер на страницата в коректурата.

В Официален вестник текстът на еднаквите бележки под линия се изписва напълно всеки път.

Последна актуализация: 23.1.2023 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница