ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

7.2.2. Ред на изброяване на езиците (едноезични текстове)

В даден текст редът на изброяване на езиците варира в зависимост от езиковата версия. В публикации на български се следва азбучният ред: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски (1), испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Когато дадено споразумение е съставено и на езика на трета договаряща страна, който не е език на ЕС, езиците на ЕС предхождат този език поради изискванията на протокола:

Настоящото споразумение е съставено на английски, италиански, немски, френски и арабски език.
(1)
Да не се използва названието „гелски“, двата термина не са синоними. Вж. карето в точка 7.2.4.
Последна актуализация: 1.7.2013 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница