ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

6.5. Изписване на числата

Десетичният знак, който се използва за отделянето на цялата от дробната част при изписването на числата, е запетая. Дробната част винаги е групирана заедно:

152 231,324

В английските, ирландските и малтийските текстове на публикации, различни от Официален вестник, може да се използва точка като десетичен знак.

Бюджетни данни: милион или милиард

Когато става въпрос за бюджетни данни, е препоръчително да се спазват следните правила.

когато в цялата част след десетичната запетая има до три цифри, се запазва съответният клас:
1,326 милиарда (а не 1 326 милиона)
когато в цялата част след десетичната запетая има повече от три цифри, се слиза в по-долния клас:
1 326,1 милиона (а не 1,3261 милиарда)

По този начин се улеснява сравняването на числата.

Последна актуализация: 19.6.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница