ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

6.2. Електронни ръкописи

Когато се работи върху електронен ръкопис, често повтарящите се грешки могат да бъдат поправяни чрез функциите „Find“ и „Replace“.

Съществуват редица помощни средства, например програми, които проверяват целостта на структурата на текста и правилното използване на съкращенията и др., или макроси. За да може да се използват пълноценно такива помощни средства, е особено важно да се възприемат единни правила за писане.

(Вж. също точка 4.2.)

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница