ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

6.1. Четене на ръкопис

В точка 4.2 по-горе е обяснено подробно как трябва да бъде съставен ръкописът, изпратен от авторската служба.

След като получат даден ръкопис, коректорите в Службата за публикации пристъпват към прочита, коригирането и подготовката му за страниране и отпечатване.

Необходимо е коректорите да имат общ поглед върху документа и да знаят структурата на текста, за да прилагат към него правилата, установени в настоящото Ръководство за изготвяне на публикациите. Твърде често те са принудени да работят само върху отделни части или страници от ръкописа, като по този начин губят общия поглед върху публикацията.

По време на работа коректорите отбелязват срещнатите трудности, за да бъдат предадени те на авторската служба.

(Вж. също точки 4.1.2 и 4.1.3.)

Последна актуализация: 4.1.2013 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница