ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.12. Таблици

Таблиците служат за илюстриране или поясняване на текста, като предоставят повече или по-малко подробна информация. Поради това е важно да бъдат опростени и възможно най-ясни.

Рубриките (или антетките) на колоните в таблиците, както и съдържанието им, не трябва да включват съкращения; трябва да се избягва също така изписването на думите изцяло с главни букви.

За всички допълнителни пояснения под таблицата, които не са забележки, се препоръчва използване на формулировката NB:

NB:
н.д. = няма данни.

Многоезични текстове или таблици

В многоезичен текст отделните езикови версии се подреждат по общия азбучен ред на оригиналните наименования на езиците в съответствие с оригиналното им изписване (вж. точка 7.2.1).

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница