ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.11. Художествени произведения (илюстрации)

Снимки, рисунки, диаграми и графики

Оригиналите на черно-белите снимки трябва да бъдат ясни и достатъчно контрастни, за предпочитане на бяла гланцирана хартия, за да позволят правилно възпроизвеждане на полутоновете (чрез плоско или растерно клише). Документите трябва да се предават чисти и непрегънати.

Документите, представяни в електронен вид, или тези, които са предназначени за сканиране, трябва да бъдат с високо качество, за предпочитане в окончателния формат на изображението. Файловете за публикуване в интернет могат да бъдат компресирани, но също трябва да бъдат с високо качество.

Легенди

Легендите не трябва да утежняват илюстрациите, за които се отнасят, а да предоставят ясни пояснения към тях. Винаги се предпочита текстът да бъде кратък и ясен.

Използване на цветове

Използването на цветове в илюстрациите на дадено издание трябва да съответства на неговото съдържание и на оформлението му като цяло. Освен това броят на използваните цветове има директно отражение върху сложността на изготвянето и окончателната цена.

Например отпечатването на цветни снимки изисква използването на подходяща хартия (промазана хартия), чиято гладка и компактна повърхност позволява много добро възпроизвеждане на цветовете.

Щриховите изображения (графики, диаграми и т.н.) се изготвят по-лесно. За отпечатването им може да се използва по-евтина хартия (сатинирана хартия, гладка хартия).

Последна актуализация: 14.12.2018 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница