ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.8. Открояване на текст

Когато авторът иска да привлече вниманието на читателя върху определена дума, изречение или пасаж от текста, когато се използват чужди за съответния език думи или когато се изписва пълното заглавие на дадено издание, се използва курсив (вж. точка 5.9.4).

Когато основният текст е в курсив, думите, които трябва да бъдат откроени, се набират с обикновен (прав) шрифт.

За да се избегне използването на курсив, може думите, към които трябва да се привлече вниманието, да се поставят в кавички. Не е подходящо комбинирането на кавички и курсив.

За открояване може да служи и получер шрифт, но той трябва да се използва умерено.

Прекомерната употреба на такива средства трябва да се избягва, тъй като намалява ефекта от тях, както се вижда от следните примери:

Две основни причини накараха инициаторите на Договора от Рим да включат виното, ширата и гроздовия сок в списъка на селскостопанските продукти (приложение II), които трябва да бъдат обект на обща селскостопанска политика.
Трапезните сортове грозде също попадат в този списък на продуктите, без обаче да представляват отделна категория, тъй като са включени в категорията плодове и следователно по отношение на тях се прилагат разпоредбите във връзка със сектора на плодовете и зеленчуците.
Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница