ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.3.2. Информация относно печатния продукт

Всеки печатен продукт трябва по принцип да включва следната информация, която се добавя в печатницата:

наименование на печатницата и държава на отпечатване,
приложима(и) екомаркировка(и),
евентуално бележка относно използваната хартия.

Наименование на печатницата и държава на отпечатване

Бележката, отнасяща се до наименованието на печатницата и държавата на отпечатване, по възможност се представя по един и същ начин във всички езикови версии — на английски език и в курсив:

Printed by [печатница] in [държава]

Екомаркировка

Добавя се информация за печатния продукт под формата на една или няколко екомаркировки, например:

fsc-logo       pefc-logo

Бележка относно използваната хартия

Може да се добави бележка относно използваната хартия, която е формулирана по един от следните начини:

нова хартия:
OТПЕЧАТАНО ВЪРХУ ХАРТИЯ, ИЗБЕЛЕНА БЕЗ УПОТРЕБА НА ЕЛЕМЕНТАРЕН ХЛОР (ECF)
OТПЕЧАТАНО ВЪРХУ ХАРТИЯ, ИЗБЕЛЕНА БЕЗ УПОТРЕБА НА ВСЯКАКЪВ ХЛОР (TCF)
рециклирана хартия:
OТПЕЧАТАНО ВЪРХУ РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ
OТПЕЧАТАНО ВЪРХУ ХАРТИЯ, РЕЦИКЛИРАНА БЕЗ УПОТРЕБА НА ХЛОР (PCF)

При използване на рециклирана хартия не може да се използва формулировката „избелена без хлор“, тъй като е невъзможно да бъде проследен произходът на всички използвани в процеса на рециклиране хартии (и следователно не може да се гарантира пълната липса на хлор). На практика единствено процесът на рециклиране може да се осъществи без хлор.

Последна актуализация: 22.11.2019 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница