ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

5.2. Титулна страница

На титулната страница се отбелязват:

официалният възложител (вж. точка 4.4.1),
заглавието и, ако е приложимо, подзаглавието на изданието (вж. точка 5.1.1),
поредният номер на изданието (преиздаване или допечатване) и/или годината,
седалището на официалния възложител (то трябва да съответства на данните от съответния договор или протокол),
името на автора (вж. точка 5.1.1),
NB:
Наименованията на генерални дирекции могат да фигурират на титулната страница, но не и на предната корица.
номерът на тома за многотомните издания (вж. точка 5.1.1),
заглавието на колекцията или продължаващото издание, както и, ако е приложимо, поредният номер на изданието.

Преиздаване или допечатване

Ако дадено произведение претърпи съществени изменения в текста или типографското оформление, то трябва да бъде преиздадено (като се отбелязва поредният номер на изданието).

Когато се налага само допечатване, могат да се отбележат различните дати на отпечатване.

Титулна страница
Официален възложител
Заглавие на изданието
(когато изданието е годишен доклад или проучване, отнасящо се за определен период, годината или периодът се посочват в заглавието).
Седалище на официалния възложител
Заглавна страница
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница