ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

4.2.4. Готови за отпечатване документи

По отношение на документите, готови за отпечатване (camera-ready), авторската служба трябва да гарантира, че в текста са извършени всички необходими промени, тъй като няма да бъдат нанасяни никакви поправки при започване на възпроизвеждането (освен при изключителни обстоятелства).

След набиране на текста той трябва да бъде отново изчетен внимателно преди окончателната предпечатна подготовка. Оформлението също подлежи на задълбочен типографски контрол, преди да се пристъпи към продукцията.

Номерацията на страниците на текстовете трябва да бъде непрекъсната и да започва от заглавната страница, като включва и нея. Номерацията трябва да включва празните страници. Частите и главите започват на дясна страница (лицева страница), отбелязана с нечетен номер. Ако текстът на предходната част или глава завършва на нечетна страница, една празна страница ще предхожда новата част или новата глава. Например ако глава I завършва на страница 19, глава II ще започва на страница 21, като 20-а страница остава празна.

Разстоянието преди заглавието или подзаглавието винаги трябва да бъде по-голямо от разстоянието между заглавието и текста (златното правило е две трети към една трета).

Между абзаците се оставя празно двойно междуредие.

Изключено е страницата да започва с последен ред на абзац. За предпочитане е в този конкретен случай да се превиши с един ред ограничителната рамка на предишната страница. Също така е желателно страницата да не завършва със заглавие или подзаглавие, с първо тире или с първи ред на списък.

Цитатите и списъците се подравняват при необходимост към отстъпа на първия ред.

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница