ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.7. Международни споразумения

Международните споразумения обикновено се публикуват след акта от вторичното законодателство, с който са одобрени. Те са приложени към този акт (решение или регламент), но без да се наричат „приложения“.

Тъй като тези актове са подписани и от трети страни, не се допускат никакви промени на техния текст.

В международните споразумения датата се изписва изцяло с думи (вж. точка 2.5).

Последна актуализация: 30.4.2012 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница