ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3. Правила за съставяне на актовете

Съществуват строги правила за съставяне на актовете, които се публикуват в Официален вестник.

Текстовете за публикуване в Официален вестник трябва да бъдат представени на всеки един от официалните езици на институциите на Европейския съюз.

При публикуване броевете на Официален вестник на всички езици имат еднаква структура, тоест даден текст се намира на една и съща страница в съответния брой на Официален вестник на всички езици.

В допълнение към подробните правила по-долу по отношение на актовете, публикувани в Официален вестник, се прилагат правилата, изложени в третата и четвъртата част, както и в приложенията, по-специално що се отнася до изписването на главни и малки букви (при наименования на комитети, комисии и т.н.), абревиатури, адреси и др.

Последна актуализация: 25.1.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница