ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.6. Приложения

Приложенията към даден акт съдържат предписания или технически елементи, които от практическа гледна точка би било трудно да бъдат вместени в постановителната част и които най-често са под формата на списъци или таблици.

Постановителната част трябва да посочва ясно, на подходящото място, връзката, която съществува между нейните разпоредби и приложението, посредством препращане (например „посочени в приложението“, „изброени в приложение І“, „установени в приложението“).

Въпреки че не съществуват строги правила относно оформянето на приложенията, те обикновено се подразделят на точки, обозначени с арабски цифри, следвани от точка за всяко ниво (например „10.2.3.“).

Последна актуализация: 1.6.2021 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница