ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

2.4. Заключителна формулировка относно задължителния характер на регламентите

В регламентите след последния член се съдържа една от следните заключителни формулировки:

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

или

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.
(Използва се, когато съответният регламент не е приложим спрямо и във всички държави членки, например в държави членки, чиято парична единица не е еврото (вж. Регламент (ЕС) № 1210/2010 на Европейския парламент и на Съвета), които не участват в засилено сътрудничество и т.н.)

Тази формулировка не е част от последния член и се оформя графично като отделен текст с по-голямо междуредие (вж. Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF).

Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница