ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.3.2. Номериране на документите

Номер на известие

След заглавието на документите, публикувани в серия C, се поставя номер, определен от Службата за публикации. Този номер се състои от:

а)
годината на публикуване:
i)
от 1 януари 1999 г. — четири цифри;
ii)
до 31 декември 1998 г. — последните две цифри на годината;
б)
броя на Официален вестник;
в)
номер, който показва реда на публикуване в Официален вестник:
98/C 45/01
2010/C 2/08

Номерът на известието е разположен в скоби в центъра под заглавието. В съдържанието на корицата той се намира в лявата част на страницата.

Специално номериране

Някои документи имат собствени номера в заглавието:

позиции на Съвета, приети съгласно обикновената законодателна процедура:
Позиция (ЕС) № 11/2010 на Съвета на първо четене
NB:
Доскоро в рамките на процедурата по съвместно вземане на решения се приемаха общи позиции на Съвета:
Обща позиция (ЕО) № 14/2005 на Съвета
държавни помощи:
Държавна помощ C 32/09
NB:
Моля, обърнете внимание, че при номерирането на държавните помощи само 2000 г. се изписва с четири цифри: С 55/99, С 55/2000, С 55/01 и т.н.
дела на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба:
дело C-187/10 (за Съда)
дело T-211/10 (за Общия съд — след 15 ноември 1989 г.)
дело F-29/10 (за Съда на публичната служба — от 23 юли 2005 г. до 31 август 2016 г.)
преди 15 ноември 1989 г. (само за Съда): дело 84/81
NB:
Съдът на публичната служба, създаден през 2004 г., преустанови дейност на 1 септември 2016 г. след като правомощията му преминаха към Общия съд.
становища и специални доклади на Сметната палата:
Становище № 01/2022 (преди 1 януари 2022 г.: Становище № 1/2021)
Специален доклад № 02/2022 (преди 1 януари 2022 г.: Специален доклад № 2/2021)
дела на Съда на ЕАСТ:
дело Е-5/10
обявления за конкурси на общо основание (серия С … А):
EPSO/AD/177/10
обяви за свободни работни места:
COM/2010/10275
решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност:
Решение № H8 от 17 декември 2015 г. (актуализирано с някои незначителни технически разяснения от 9 март 2016 г.) относно правилата на работа и състава на Техническата комисия за обработка на информация към Административната комисия за координация на системите за социална сигурност
коригиращи бюджети на агенциите:
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет № 1
покани за представяне на кандидатури:
Покана за представяне на кандидатури IX-2011/01 — „Отпускане на средства за политическите партии на европейско равнище“
NB:
До 23 юли 2002 г. (датата на изтичане на срока на действие на Договора за ЕОВС) съществуваха одобрения на Съвета:
Одобрение № 22/96
Одобрение № 6/2002
Последна актуализация: 28.7.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница