ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

1.3. Серия C

1.3.1. Подреждане на документите

Серия C съдържа различни документи. По-долу е даден неизчерпателен списък на актовете, публикувани в различните рубрики на Официален вестник серия C (пълният списък може да бъде намерен във Visual guide — Official Journal typographical rulesPDF.

Официален вестник — серия C
C I — Резолюции, препоръки и становища
Резолюции
Препоръки
Становища
C II — Съобщения
Междуинституционални споразумения
Съвместни декларации
Съобщения на институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз
C III — Подготвителни актове
Инициативи на държави членки
Европейски парламент
Съвет
Европейска комисия
Съд на Европейския съюз
Европейска централна банка
Сметна палата
Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
Европейски икономически и социален комитет
Комитет на регионите
Европейска инвестиционна банка
Служби и агенции на Европейския съюз
C IV — Информация
Информация от институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз
Информация от държавите членки
Информация за Европейското икономическо пространство (на първо място се публикува информацията от институциите и след това информацията от страните членки)
Информация от трети държави
C V — Обявления
Административни процедури
Съдебни процедури
Процедури, свързани с изпълнението на общата търговска политика
Процедури, свързани с изпълнението на политиката в областта на конкуренцията
Други актове
Последна актуализация: 5.8.2020 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница