ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Архив

Предишни изменения
(2008 г.–2017 г.)

2017 r.

15.12.2017 г.
Точка 5.3.2: Авторски права (актуализация)
8.12.2017 г.
Точка 5.1.1(c): корица (информационно бележка каре) (актуализация)
20.11.2017 г.
Точка 9.5.1 и приложение A9, институции и органи: Европейска прокуратура
24.10.2017 г.
Точка 9.5.2 и приложение A9, децентрализирани структури: CERT-EU
6.10.2017 г.
Точки 7.1.1 (страни) и 7.2.1 (езици), Сърбия: транслитерация на латиница (актуализация)
13.7.2017 г.
Приложение A2, eмблеми: Европейска агенция по морска безопасност
30.6.2017 г.
Точка 9.5.3, Децентрализирани структури (агенции): ACER (акт за изменение в процес на изготвяне)
12.5.2017 г.
Точки 4.4 (идентификатори), 5.1.1 (корица) и 5.3 (гръб на титулната страница): нови инструкции за разполагането на идентификаторите и информацията за издателя (частично преработени)
1.5.2017 г.
Точка 9.5.3 и приложения А2, А4 и А9, децентрализирани структури (агенции), Eвропол: „Европейска полицейска служба“ заменено с „Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането“
15.2.2017 г.
Точка 9.5.1 и приложения А2 и А9 (институции и органи):
наименованието „Комитет на регионите на Европейския съюз“ се заменя с „Европейски комитет на регионите“, което става наименование за обща употреба (вж. списъка на 24 езика); в юридически текстове и в Официален вестник, серия L да се използва „Комитет на регионите“. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
27.1.2017 г.
Точка 5.9.3, позовавания на дела на Съда и на Общия съд (публикации на Съда на Европейския съюз): актуализация
1.1.2017 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: генерална дирекция „Образование и култура“ заменено с генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (… на 24 езика)

Приложения А5 и А7, парична единица: Беларус (BYR, излязъл от употреба)

2016 r.

21.12.2016 г.
Точка 2.5, подписи: актуализация (Комисия)
8.12.2016 г.
Точки 9.1.4 и 9.1.5, адреси: актуализация (Ирландия, Eircode)
11.10.2016 г.
Точки 3.2 и 3.2.2: правила за позоваване на актове (актуализация)
6.10.2016 г.
Точка 9.5.3 и приложения А2, А4 и А9, децентрализирани структури (агенции), Frontex: „Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз“ заменено с „Европейска агенция за гранична и брегова охрана“
23.9.2016 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: нова служба (Pаботна група за подготовката и провеждането на преговорите с Обединеното кралство по реда на член 50 от ДЕС)
(… на 24 езика)
1.9.2016 г.
Точки 5.9.3 и 9.5.1 и приложение А9, Съд: приложение на Съда на публична служба
29.8.2016 г.
Изменения в приложения А5 и A7 (за по-подробна информация вж. началото на приложение А5)
6.7.2016 г.
Приложение A2, eмблеми: Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
1.7.2016 г.
Точка 9.5.3 и приложения А2, А4 и А9, децентрализирани структури (агенции): „Европейски полицейски колеж“ заменено с „Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането“

Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: ГД „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO) заменя наименованието ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO)
(… на 24 езика)

Приложения А5 и А7, парична единица: Беларус (BYN, добавен)
22.6.2016 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, децентрализирани структури (агенции): Eвропол (актуализация)
15.6.2016 г.
Точка 9.5.3 и приложения А2 и А9, децентрализирани структури (агенции): „Европейска железопътна агенция“ заменено с „Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз“
8.6.2016 г.
Изменения в приложения А5, A6 и A7 (за по-подробна информация вж. началото на приложение А5)
3.6.2016 г.
Приложение А5, Камбоджа, парична единица, подразделение (актуализация)
19.5.2016
Точка 4.2.3, Инструкции за набор: апостроф (добавено)
13.5.2016 г.
Приложение A2, eмблеми: Единен съвет за преструктуриране
20.4.2016 г.
Приложение А5, Фолкландски острови, подразделение: „нов пенс“ заменено с „пенс“
23.3.2016 г.
Точка 9.5.3 и приложения А2, А4 и А9, децентрализирани структури (агенции): „Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни (OHIM)“ заменено с „Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)“
8.3.2016 г.
Точки 9.1.1, 9.1.4 и 9.1.5, адреси: актуализация (Испания, Люксембург, Нидерландия)
25.2.2016 г.
Приложения А5 и А7, Перу, парична единица: „нов сол“ заменено с „сол“
23.2.2016 г.
Точка 7.1.1 и приложение А5, Исландия, пълно наименование: „Република Исландия“ заменено с „Исландия“
19.2.2016 г.
Точка 9.5.3, децентрализирани структури (агенции): „Приети изменения“ + „В етап на подготовка“ (добавено)
18.2.2016 г.
Точки 1.2.2 и 1.2.3, номериране на актовете (актуализация)
16.2.2016 г.
Приложение А5, Американска Самоа, столица (бележка)

2015 r.

20.11.2015 г.
Точка 9.5.3, приложения A2, A4 и A9, поправка: „Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието“ заменено с „Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие“
6.11.2015 г.
Приложение A2, eмблеми: Евростат
21.10.2015 г.
Точка 9.5.6 и приложение А9: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (добавено)
23.9.2015 г.
Точка 9.5.3, приложения A2, и A4, поправка: „Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)“ заменено с „Европейска агенция по морска безопасност (EАМБ)“
14.9.2015 г.
Приложения A2, eмблеми: Европейски надзорен орган по защита на данните
24.7.2015 г.
Приложение А5, Кайманови острови, столица: „Джорджтаун“ заменено с „Джордж Таун“
16.6.2015 г.
Точки 4.4.1 и 5.1.1: ISBN и баркод (актуализация)
10.6.2015 г.
Приложение А5, Непал, пълно наименование: „Непал“ заменено с „Федерална демократична република Непал“
12.5.2015 г.
Точка 9.5.6 и приложение А9: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (добавено) + Cъвместно предприятие Shift2Rail (добавено)
30.4.2015 г.
Точка 9.5.3, приложения A2, A4 и A9, „Европейска агенция по химикалите“ заменено с „Европейска агенция по химикали“

Приложение A2, eмблеми: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
22.4.2015 г.
Приложение A2, eмблеми: Европейски парламент
15.4.2015 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (актуализация)
8.4.2015 г.
Точка 9.5.3, приложения A4 и A9, Сателитен център на Европейския съюз: „EUSC“ заменено с „Satcen“
13.3.2015 г.
Точка 9.5.6 и приложение А9: Съвместно предприятие ECSEL (добавено)
5.2.2015 г.
Точка 5.1.1(c): бележка относно EU Bookshop (актуализация)
23.1.2015 г.
Приложение А5, Кокосови острови, пълно наименование: „Кокосови острови“ заменено с „Територия Кокосови острови“; Северна Корея, Гражданин/жител: „кореец/корейка“ заменено с „севернокореец/севернокорейка“, прилагателно: „корейски, севернокорейски“ заменено с „севернокорейски“; Южна Корея, гражданин/жител: „кореец/корейка“ заменено с „южнокореец/южнокорейка“, прилагателно: „корейски, южнокорейски“ заменено с „южнокорейски“
20.1.2015 г.
Точки 9.5.4 и 9.6 и приложение А9, изпълнителни агенции: „Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните“ заменено с „Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните“ (17.12.2014 г.)
16.1.2015 г.
Точки 9.5.3 и 9.6 и приложение А9, децентрализирани структури (агенции): Единен съвет за преструктуриране (1.1.2015 г.)
1.1.2015 г.
Точка 1.2.2 и обобщени таблици, номериране на актовете (нов метод)

Точка 7.3.2, приложения A5 и A7, Литва, парична единица: „литас“ заменено с „евро“

Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията (актуализация)

2014 г.

30.11.2014 г.
Точка 9.6, Европейски център за политическа стратегия (1.11.2014)
12.11.2014 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, агенции, Европейски полицейски колеж: „Брамсхил“ заменено с „Будапеща“
10.11.2014 г.
Приложения А5 и А7, Румъния, парична единица: „лея“ заменено с „румънска лея“
31.10.2014 г.
Приложение А5, Андора, прилагателно: „андорски“; Мартиника, прилагателно: „от Мартиника“ заменено с „мартиникански“
1.10.2014 г.
Приложение А5, Хърд и Макдоналд, прилагателно: „—“ заменено с „от Хърд и Макдоналд“
24.9.2014 г.
Приложение А5, Тайван, пълно наименование: „Китайска република, Тайван“ заменено с „Тайван“; бележка (актуализация)
4.9.2014 г.
Приложение A2, eмблеми: Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз
16.7.2014 г.
Приложение A2, eмблеми: Европейска агенция за авиационна безопасност
27.6.2014 г.
Албания (нова страна кандидатка)
19.5.2014 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: „Европейски институт за изследване на сигурността“ заменено с „Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността“
2.5.2014 г.
Приложение A2, eмблеми: ЕЦМНН, ENISA, FRA и GSA; нови eмблеми: ЕБО, ОЕРЕС, ACER, EIOPA, ESMA и eu-LISA
8.4.2014 г.
Точка 9.5.3, агенции: структура
7.3.2014 г.
Точка 9.5.3, агенции: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (преместено от точка 9.5.6)
6.3.2014 г.
Приложение A2, eмблеми: „Сметна палата“ и „Сателитен център на Европейския съюз“
25.2.2014 г.
Точки 5.3 и 5.4: библиографско каре
1.1.2014 г.
Точки 9.5.4 и 9.6 и приложения А4 и А9, изпълнителни агенции: „Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI)“ заменено с „Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)“, „Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC)“ заменено с „Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea)“, „Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T EA)“ заменено с „Изпълнителна агенция за иновациите и мрежите (INEA)“и „Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания“ заменено с „Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет“

Точка 7.3.2, приложения A5 и A7, Латвия, парична единица: „лат“ заменено с „евро“

2013 г.

3.12.2013 г.
Точки 5.3.2 и 5.11: Авторски права
6.11.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, агенции: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании: „EMCDDA“ заменено с „ЕЦМНН“
23.10.2013 г.
Точка 9.5.6 и приложения А4 и А9, други организации: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (повече информация …)
26.8.2013 г.
Точка 5.9(c): Позовавания на дела на Съда, на Общия съд и на Съда на публичната служба (актуализация)
1.8.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: eu-LISA (Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието) (повече информация …)
25.7.2013 г.
Приложения A5, Сомалия, пълно наименование: „Република Сомалия“ заменено с „Федерална република Сомалия“; бележка (заличена)
16.7.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: „Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност“ заменено с „Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност“ (повече информация …)
1.7.2013 г.
Точки 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 и 9.1.5; приложения А7 и А8: Хърватия (държава-членка)

Точки 3.2 и 3.2.2: нови правила за цитиране на актове
19.6.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: Европейски орган за ценни книжа и пазари (повече информация …)
13.6.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (повече информация …)
7.6.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, агенции: Европейски банков орган (повече информация …)
4.6.2013 г.
Приложения A5, Йордания, код на паричната единица: „филс“ заменено с „100 кирш, [1 000 филс]“
29.5.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, агенции: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании: „ЕЦМНН“ заменено с „EMCDDA“ (modification annulled 6.11.2013)
27.5.2013
Точка 5.1.1(c): бележка относно EU Bookshop (актуализация)
Точка 5.3.1(a): гръб на титулната страница (актуализация)
24.5.2013 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9, агенции: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (повече информация …)
21.5.2013 г.
Приложения A5, Шри Ланка, столица: „Коломбо“ заменено с „Шри Джаяварданапура Коте“
30.4.2013 г.
25.4.2013 г.
Приложения А5, А6 и А7, „Бирма/Мианмар“ заменено с „Мианмар/Бирма“
19.4.2013 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията:
ГД „Научни изследвания и иновации“ заменя наименованието ГД „Изследвания и иновации“
ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ заменя наименованието ГД „Здравеопазване и потребители
18.4.2013 г.
Приложения А5 и А7, Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня, парична единица: „лира на Света Елена“ заменено с „лира на Света Елена (Света Елена и Възнесение); британска лира/паунд (Възнесение и Тристан да Куня)“
15.4.2013 г.
Приложения A5, Антигуа и Барбуда, прилагателно: „Антигуа и Барбуда“ заменено с „от Антигуа и Барбуда“
12.4.2013 г.
Приложения A1, знамето на Европа: използване от трети страни (актуализация)
12.3.2013 г.
Приложения А5, А6 и А7, Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня, кратко наименование, гражданство и прилагателно: „Света Елена“ заменено с „Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня“
22.2.2013 г.
Приложение А5, Сейнт Китс и Невис, пълно наименование: „Сейнт Китс и Невис“ заменено с „Федерация Сейнт Китс и Невис“
26.2.2013 г.
Приложение В, документи (добавено)
1.1.2013 г.
Приложения А5 и А7, Замбия, парична единица: „ZMK“ заменено с „ZMW“

2012 г.

4.12.2012 г.
Точка 9.5.3 и приложения А4 и А9, Европейска служба за подкрепа в областта на убежището: съкращение „EASO“ (добавено)

Приложение А2, Емблеми: EASO (добавено)

Приложение А5, Аруба, Кюрасао и Синт Мартен: пояснения
30.11.2012 г.
Приложение А5, Макао, пълно наименование: „Специален административен регион на Китайската народна република Макао“ заменено с „Специален административен район на Китайската народна република Макао“

Приложение А5, Оман, прилагателно: „от Оман“ заменено с „омански“

Приложение А5, Хонконг, пълно наименование: „Специален административен регион на Китайската народна република Хонконг“ заменено с „Специален административен район на Китайската народна република Хонконг“
5.11.2012 г.
Приложения А2, Емблеми: Европейска служба за външна дейност (добавено)
18.10.2012 г.
Точка 9.5.2 и приложения А4 и А9, Европейско училище по администрация: „EAS“ заменено с „EUSA“
11.10.2012 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: ГД „Регионална и селищна политика“ заменя наименованието ГД „Регионална и урбанистична политика“
(… на 23 езика)
1.10.2012 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: ГД „Регионална и урбанистична политика“ заменя наименованието ГД „Регионална политика“
(… на 23 езика)
1.9.2012 г.
Приложения А5 и А7, Венецуела, парична единица: „боливар фуерте“ заменено с „боливар“
1.7.2012 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (CNECT) заменя наименованието ГД „Информационно общество и медии“ (INFSO)
(… на 23 езика)
30.4.2012 г.
Актуализиран текст за изготвянето на печатното издание (този текст става референтна версия).
23.7.2012 г.
Приложения А2, Емблеми: Европейска агенция по химикалите (актуализация)
27.3.2012 г.
Приложения А2, Емблеми: Frontex (актуализация)
1.3.2012 г.
Сърбия (cтрани кандидатки)
Приложение А1, европейска емблема: контакт/Комисия (актуализация)
Приложения А2, Емблеми: Европейска агенция по отбрана (актуализация); изпълнителни агенции (актуализация)
21.2.2012 г.
Приложение А5, Бирма/Мианмар, cтолица: „Янгун“ заменено с „Найпидо“
16.2.2012 г.
Приложение А5, Кокосови острови, cтолица: „Бантам“ заменено с „Уест Айлънд“
30.1.2012 г.
Приложения А2, Емблеми: Комисия
17.1.2012 г.
Приложения А2, Емблеми: Европейско училище по администрация
1.1.2012 г.
Точка 7.1.1 и приложение А5, Унгария, пълно наименование: „Република Унгария“ заменено с „Унгария“

Точка 9.5.3, приложение А2, А4 и А9: Наименованието „Агенция на Общността за контрол на рибарството“ (CFCA) заменя наименованието „Европейска агенция за контрол на рибарството“ (EFCA)

2011 г.

9.12.2011 г.
Хърватия (присъединяваща се държава)
22.9.2011 г.
Приложения А5, А6 и А7: Доминика, пълно наименование: „Доминика“ заменено с „Доминиканска общност“;
Либия, пълно наименование: „Велика социалистическа народна либийска арабска джамахирия“ заменено с „Либия“
10.8.2011 г.
Приложение А5, Северни Мариански острови, пълно наименование: „Северни Мариански острови“ заменено с „Общност Северни Мариански острови“
5.8.2011 г.
Приложения А5, А6 и А7: Южен Судан (добавен)
27.6.2011 г.
Приложение А5, Бирма/Мианмар: „Мианмар“ заменено с „Бирма/Мианмар“
20.5.2011 г.
Приложение А2, емблеми: EPSO
16.5.2011 г.
Приложение А5, Майот, пълно наименование: „Департаментална общност Майот“ заменено с „Майот“ (на 31.3.2011 г. Майот стана отвъдморски департамент и регион)
29.4.2011 г.
Приложение А5, Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови, административен център: „—“ заменено с „нос Кинг Едуард (Грютвикен)“
20.4.2011 г.
Приложение А5, Сомалия, пълно наименование: „Сомалия“ заменено с „Република Сомалия“
16.4.2011 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: FPI (промяна на кода)
8.4.2011 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: DEVCO (промяна на наименованието)
29.3.2011 г.
Приложение А5, Фиджи, пълно наименование: „Република острови Фиджи“ заменено с „Република Фиджи“
21.3.2011 г.
Точка 10.2: онлайн
14.3.2011 г.
Приложение А5, Ниуе, пълно наименование: „Република Ниуе“ заменено с „Ниуе“
28.2.2011 г.
Точки 7.1.1, страни, 7.2.1, езици и 7.3.2, парични единици; приложение А7 и обобщена информация „ЕU-27 и страните кандидатки“ (en, fr): нова страна кандидатка, 17.12.2010 г. (Черна гора)
11.2.2011 г.
Точка 9.5.3, приложение А2, А4 и А9: Наименованието „Европейска агенция за ГНСС“ заменя наименованието „Европейски надзорен орган на ГНСС“
10.2.2011 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: RTD (промяна на наименованието), FPIS, DEVCO (добавена), RELEX, DEV, AIDCO (прекратила дейността си)
4.2.2011 г.
Точка 10.1.3: онлайн
19.1.2011 г.
Точка 9.5.3 и приложение А9: EIGE (Европейски институт за равенство между половете) — съкращението е еднакво за всички езици.
14.1.2011 г.
Ново приложение А8 „Кодове на езиците (Европейски съюз)“
 
Предишното приложение А8 „Институции, органи, междуинституционални служби и структури: многоезичен списък“ става приложение А9.
11.1.2011 г.
Приложения А5, А6 и А7: Нидерландски Антили: прекратили съществуването си; Кюрасао и Синт Мартен стават независими щати на Кралство Нидерландия (10.10.2010 г.)
7.1.2011 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: актуализация (EMPL)
1.1.2011 г.
Точка 7.3.2, приложения А5 и А7: Естония (евро)

2010 г.

21.12.2010 г.
Приложение А2: нова емблема (Европейски институт за равенство между половете)
13.12.2010 г.
Точка 7.1.1, Кипър, кратко наименование, оригинален език (Κύπρος)
18.11.2010 г.
Точка 10.1.2: онлайн
5.11.2010 г.
Точка 9.5, Европейска служба за външна дейност (добавена)
7.10.2010 г.
Приложения А4 и А8, Европейска служба за външна дейност (добавена)
30.9.2010 г.
Точка 11: онлайн
28.9.2010 г.
Приложения А5 и А7, Никарагуа, парична единица: „кордоба“ заменено със „златна кордоба“
13.9.2010 г.
Приложение А5, Тувалу, cтолица: „Фонгафале“ заменено с „Фунафути“
10.9.2010 г.
Точка 9.5.3, приложение А2, А4 и А8: Frontex, официално наименование „Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз“ (актуализация)
11.8.2010 г.
Приложение А5, Северни Мариански острови, cтолица: „Гарапан“ заменено със „Сайпан“
5.8.2010 г.
Приложение А4: COST – Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (добавено)
16.7.2010 г.
Точка 9.5.6 и приложение А8: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
1.7.2010 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: актуализация (HOME + JUST, DEV, ECHO)
28.6.2010 г.
14.6.2010 г.
26.5.2010 г.
Точка 5: онлайн
29.3.2010 г.
Приложение А5, Света Елена, пълно наименование: „Света Елена“ заменено със „Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня“
24.3.2010 г.
Точки 4.3, видове публикации, и 4.4, идентификатори: онлайн
 
Приложение А5, Непал, пълно наименование: „Федерална демократична република Непал“ заменено с „Непал“
17.3.2010 г.
Точка 9.5.1 и приложение А8: ЕНОЗД (Европейски надзорен орган по защита на данните)
9.3.2010 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: актуализация (ENER, MOVE, CLIMA)
 
Приложение А2: нова емблема (Eвропол)
8.3.2010 г.
Приложение А8, многоезичен списък: Европейски институт за иновации и технологии и Агенция за снабдяване към Евратом (добавени)
2.3.2010 г.
Приложения А5 и А7, парична единица: Туркменистан (TMM, излязъл от употреба)
26.2.2010 г.
Точка 9.3, телефонни номера: актуализация (групиране на телефонни номера)
25.2.2010 г.
Точка 9.5.3 и приложение А8: EMA заменя наименованието EMEA
24.2.2010 г.
Приложение А2: нови емблеми (ETF и Европейска агенция по лекарствата)
20.1.2010 г.
Точка 9.6, генерални дирекции и служби на Комисията: ГД „Човешки ресурси и сигурност“ заменя наименованието ГД „Персонал и администрация“
19.1.2010 г.
Приложение А8, многоезичен списък: актуализация (Договор от Лисабон)
13.1.2010 г.
Точка 9.5, административна структура на Европейския съюз: актуализация (Договор от Лисабон)

2009 г.

17.12.2009 г.
Точка 9.5.6 и приложение А8: съвместни предприятия
10.12.2009 г.
Приложения А5, А6 и А7: Сен Бартелми, Сен Мартен (добавени)
4.12.2009 г.
Точки 10.1.4, 10.1.5 и 10.1.6, Двоеточие, Скоби и Квадратни скоби: онлайн
1.12.2009 г.
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:
see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
30.11.2009 г.
Точка 4.2: онлайн
12.11.2009 г.
Точка 10.1.8: онлайн
9.11.2009 г.
Точка 9.5.5 и приложение А8: Съвместно предприятие SESAR (добавено)
 
Точки 10.1.10 и 10.1.11, Наклонена черта и Дефис: онлайн
20.10.2009 г.
Точки 10.1.7 и 10.1.9, Кавички и Многоточие: онлайн
14.10.2009 г.
Точка 10.4.7: онлайн
 
Приложение А2: нова емблема (Европейска железопътна агенция)
30.9.2009 г.
Приложения А5, А6 и А7: Гърнзи, Джърси, Остров Ман (добавени)
 
Точки 9.5 и 9.6: EAHC заменя наименованието PHEA; ERCEA заменя наименованието ERC
25.9.2009 г.
Точка 10.4, Правописни особености при някои категории думи и форми: онлайн
24.9.2009 г.
Точка 9.5.6 и приложение А8: агенция (Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия)
1.9.2009 г.
Точка 10.3, Абревиатури и съкращения: онлайн
 
Точка 4.1: онлайн
24.8.2009 г.
Точка 6: онлайн
24.8.2009 г.
Точка 8: онлайн
14.7.2009 г.
Наименованието „Служба за публикации на Европейския съюз“ заменя наименованието „Служба за официални публикации на Европейските общности“, считано от 1.7.2009 г. (актуализация)
10.7.2009 г.
Приложение А2: емблема (Служба за публикации)
1.7.2009 г.
Приложения А5 и А7, парична единица: Зимбабве (ZWR, излязъл от употреба)
24.6.2009 г.
Приложение А2: нови емблеми (ERC, FRA, REA)
18.6.2009 г.
Приложение А5, страни: терминът „евроцент“ е заменен с „цент“
15.6.2009 г.
Точка 7.3: онлайн
10.6.2009 г.
Точка 9.6: онлайн
2.6.2009 г.
Точка 9.5: онлайн
15.5.2009 г.
Приложение А5, страни: Боливия, кратко наименование
20.4.2009 г.
Приложение А2: емблема (Изпълнителна агенция за трансевропейската транспортна мрежа)
16.4.2009 г.
Приложения А5 и А7, парична единица: Куба (CUC, добавен)
3.4.2009 г.
Точки 7.1 и 7.2: онлайн
19.3.2009 г.
Приложение А2: емблема (ЕИФ)
24.2.2009 г.
Приложения А5 и А7, парична единица: Зимбабве (ZWL, добавен)
16.1.2009 г.
Приложения А5 и А7: Туркменистан (TMT, добавен), Зимбабве (ZWD, премахнат; ZWR, добавен)
1.1.2009 г.
Точка 7.3.2, приложения А5 и А7: Гана (GHC, излязло от употреба), Словакия (евро)
 

Точка 9, адреси и телефонни номера: важна актуализация (промяна на правилата)

Тези промени ще влязат в сила от 1 януари 2009 г. за всички нови текстове. Съществуващите източници (документи, уебсайтове, бази данни…) постепенно ще бъдат осъвременявани.
Поради многото актуализации съдържанието е променено, както следва:

  Предишна Настояща
Адреси 7.1.3 9.1 (от 9.1.1 до 9.1.5)
Електронни адреси 9.3 9.2
Телефонни номера 9.2 9.3
Цитиране на произведения
Позовавания на Официален вестник
9.1
9.4
9.4

2008 г.

17.9.2008 г.
Приложения А5 и А7: онлайн
17.9.2008 г.
1.9.2008 г.
Приложение А2: емблема (Център за преводи за органите на Европейския съюз)
25.7.2008 г.
Приложения А2 и А8: агенция (Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия)
 
Приложение А2: емблема (Европейска агенция по отбрана)
11.7.2008 г.
Приложение А8: Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите
1.7.2008 г.
Част І (Официален вестник) и приложения А1, А2 и А8 са достъпни онлайн.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница