Генерална дирекция „Комуникации“

Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия предоставя информация за ЕС и неговите политики, предназначена за широката общественост, младите хора и учителите, като използва всички медийни средства. Информацията варира от историята на ЕС до тематични публикации за политиката, включително общия доклад за дейността на ЕС. По-специално, изброените по-долу публикации са изготвени от отдел „Информация за гражданите“.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.