This page shows the 10 priorities like cogs

Десет приоритета за Европа

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни предизвикателства – висока безработица, бавен икономически растеж, икономическа несигурност, огромен недостиг на инвестиции, миграционен натиск, проблеми, свързани с околната среда и сигурността, както и нестабилност в съседни държави. За да отговори на тези предизвикателства, Комисията на Жан-Клод Юнкер определи 10 основни приоритета, върху които е съсредоточена работата на европейските институции. В публикациите по-долу се обяснява какво прави ЕС в приоритетните области на политиката, защо го прави и какви са резултатите.

The content of this web element cannot be displayed at the moment. Please retry later.