Търсене на публикации по теми

Избор на област, подобласт и тема

Зареждане…

Филтър

 •   04 ПОЛИТИКА
 •   08 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
 •   10 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 •   12 ПРАВО
 •   16 ИКОНОМИКА
 •   20 ТЪРГОВИЯ
 •   24 ФИНАНСИ
 •   28 СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 •   32 ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИИ
 •   36 НАУКА
 •   40 БИЗНЕС И КОНКУРЕНЦИЯ
 •   44 РАБОТА И УСЛОВИЯ НА ТРУД
 •   48 ТРАНСПОРТ
 •   52 ОКОЛНА СРЕДА
 •   56 ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБАРСТВО
 •   60 ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
 •   64 ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 •   66 ЕНЕРГЕТИКА
 •   68 ПРОМИШЛЕНОСТ
 •   72 ГЕОГРАФИЯ
 •   76 МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Резултати от търсенето

 • Safeguarding children in sport
  A mapping study

 • Challenges to women’s human rights in the EU
  Gender discrimination, sexist hate speech and gender-based violence against women and girls : contribution to the third Annual Colloquium on Fundamental Rights, November 2017

 • High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG-R)
  Final report

 • Conflict prevention in Mozambique
  Can there be peace after the storm?

 • Justice for victims of violent crime
  Part I, Victims’ rights as standards of criminal justice

 • Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls

 • Young Jewish Europeans
  Perceptions and experiences of antisemitism

 • Justice for victims of violent crime
  Part II, Proceedings that do justice

 • Justice for victims of violent crime
  Part IV, Women as victims of partner violence

 • Iceberg ahead!
  Rethinking conflict prevention