The Publications Office is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Публикации на ЕС

 

Доклади, проучвания, информационни брошури, списания и други публикации от институциите и другите органи на ЕС

Право

EUR-Lex

Официален вестник на Европейския съюз, съдебна практика на ЕС и други ресурси за правото на ЕС

Указател на Европейския съюз

EU Whoiswho

Членовете на Европейския парламент, председателят на Съвета, членовете на Европейската комисия, служителите на Европейския съюз и органиграми

Изследвания и развитие

CORDIS

Информация за резултатите от финансирани от ЕС проекти

Свободно достъпни данни

Портал за отворени данни на ЕС

Каталог на набори данни от институциите и другите органи на ЕС

Бизнес възможности

TED

Обявления за обществени поръчки oт ЕС и извън него