Vårt arbete

Publikationsbyrån ger varje dag ut EU:s officiella tidning (EUT) på 23 officiella EU-språk

Publikationsbyrån ger varje dag ut EU:s officiella tidning (EUT) på 23 officiella EU-språk (24 när det krävs en utgåva på iriska).

Från och med den 1 juli 2013 är den elektroniska versionen av EUT (e-EUT) giltig och har rättslig verkan, enligt förordning (EU) nr 216/2013.

Varje år ger Publikationsbyrån ut publikationer i tryck och i elektroniskt format om EU-institutionernas och andra organs arbete på olika politikområden.

Varje år ger Publikationsbyrån ut publikationer i tryck och i elektroniskt format om EU-institutionernas och andra organs arbete på olika politikområden.

Webbtjänster

Publikationsbyrån sköter flera webbplatser med tjänster för allmänheten:

 • EUR-Lex

  EUR-Lex hittar du EU:s lagstiftning på de 23 officiella EU-språken (24 språk när iriska krävs). Här kan du också följa lagstiftningsarbetet. Databasen uppdateras dagligen och innehåller mer än 3 miljoner poster – några ända från 1951!  

  I den här korta filmen förklarar vi vad EUR-Lex är och vad du kan använda sajten till. Filmen är på engelska, men har undertexter på de 24 EU-språken.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop är ett bibliotek och en bokhandel på nätet med publikationer från EU:s institutioner och andra organ.  

 • EU:s portal för öppna data

  EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlades på ett enda ställe.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) är webbversionen av tillägget till EU:s officiella tidning där offentliga upphandlingar i EU publiceras. Varje dag utannonseras omkring 1 700 offentliga upphandlingar.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho är EU:s institutionskatalog med kontaktuppgifter till alla EU:s institutioner och organ.

 • CORDIS

  CORDIS (informationstjänsten för forskning och utveckling) är EU-kommissionens offentliga portal för information om alla EU-finansierade forskningsprojekt och deras resultat i vid mening.

Verktyg och manualer

 • Publikationshandboken innehåller redaktionella regler och konventioner som EU:s institutioner och organ måste följa. Den finns på de 24 officiella EU-språken (den kroatiska versionen finns ännu bara som utkast).

 • Eurovoc är en flerspråkig och ämnesövergripande tesaurus som täcker EU:s olika verksamhetsområden med särskild inriktning på Europaparlamentet. Den innehåller termer på 23 officiella EU-språk plus serbiska.

 • Metadataregistret innehåller metadatadefinitioner, källförteckningar och andra referensuppgifter för konsultation, validering och återanvändning. Registret är läsbart både för människor och maskiner.

Årliga verksamhetsberättelser

Årliga verksamhetsberättelse 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Bilaga 1 excel - 100KB [103 KB] - Bilaga 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Bilaga 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Årliga verksamhetsberättelse 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Bilaga 1 excel - 100KB [100 KB] - Bilaga 2 excel - 73KB [73 KB] - Bilaga 3 excel - 96KB [96 KB]

Årliga verksamhetsberättelse 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Bilagor pdf - 348 KB [348 KB]