Öppenhet

Som ett led i kommissionens löfte om öppenhet publicerar generaldirektörerna information om sina externa möten med organisationer och enskilda.

Information om möten med generaldirektör Rudolf STROHMEIER