Kontakt

Har du en fråga eller ett förslag?

Kan du godta ett svar på något av följande språk? Kryssa i så fall i vilket.

Adress och karta:

Europeiska unionens publikationsbyrå

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Publikationsbyrån finns för närvarande på två adresser i Luxemburg:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer