Kaj delamo

Urad za publikacije vsak dan objavi Uradni list Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU

Urad za publikacije vsak dan objavi Uradni list Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU (oziroma v 24, če se zahteva še irščina).

S 1. julijem 2013 je elektronska izdaja Uradnega lista verodostojna in ima pravni učinek (Uredba (EU) št. 216/2013).

Urad za publikacije vsako leto objavi številne publikacije v okviru politik in dejavnosti obveščanja institucij in drugih organov EU, in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Urad za publikacije vsako leto objavi številne publikacije v okviru politik in dejavnosti obveščanja institucij in drugih organov EU, in sicer v papirni ali elektronski obliki.

Spletne storitve

Urad za publikacije upravlja različna spletišča, ki evropskim državljanom zagotavljajo posebne storitve:

 • EUR-Lex

  Na spletišču EUR-Lex imajo uporabniki na voljo brezplačen dostop do zakonodaje Evropske unije v 23 uradnih jezikih EU (oziroma v 24, če se zahteva še irščina). Omogoča tudi iskanje po zakonodajnih postopkih. Podatkovna zbirka se dnevno posodablja. Vsebuje več kot 3 milijone dokumentov, tudi nekatera besedila iz leta 1951.  

  Kratek videoposnetek razlaga, kaj je EUR-Lex in kako ga lahko uporabljate. Posnet je v angleščini s podnapisi v 24 jezikih EU.

 • EU Bookshop

  EU Bookshop je spletna knjigarna in knjižnica publikacij institucij in drugih organov Evropske unije.  

 • Portal odprtih podatkov Evropske unije

  Portal odprtih podatkov Evropske unije je enotna točka dostopa do podatkov institucij in drugih organov Evropske unije.

 • TED

  Ted (Tenders Electronic Daily) (dnevna elektronska javna naročila) je spletna različica Dodatka k Uradnemu listu Evropske unije, v katerem so objavljena evropska javna naročila. V zbirki TED je dnevno objavljenih približno 1 700 obvestil o javnih naročilih.

 • EU Whoiswho

  EU Whoiswho je uradni imenik Evropske unije. V imeniku so navedeni kontaktni naslovi vseh evropskih institucij in drugih organov EU.

 • CORDIS

  CORDIS (Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju) je največja zbirka podatkov in portal Evropske komisije za razširjanje informacij o raziskovalnih projektih, ki jih financira EU, ter njihovih rezultatih.

Priročniki in pripomočki

 • Medinstitucionalni slogovni priročnik vsebuje slogovna pravila in dogovore, ki jih morajo upoštevati institucije in organi EU. Na voljo je v 24 uradnih jezikih EU (hrvaščina je v pripravi).

 • Eurovoc je večjezični in multidisciplinarni tezaver, ki zajema dejavnosti EU, zlasti v Evropskem parlamentu. Vsebuje izraze v 23 uradnih jezikih EU in srbščini.

 • Register metapodatkov vsebuje opredelitve metapodatkov, slovarje metapodatkov (referenčne tabele) in druge referenčne podatke za namene posvetovanja, potrjevanja in ponovne uporabe v uporabniški in strojno berljivi obliki.

Letna poročila o delu

 

Letno poročilo o delu 2015: AAR 2015 pdf - 506 KB [772 KB] - Priloga 1 excel - 100KB [103 KB] - Priloga 2 excel - 73KB [66.5 KB] - Priloga 3 excel - 96KB [97.5 KB]

Letno poročilo o delu 2014: AAR 2014 pdf - 506 KB [953 KB] - Priloga 1 excel - 100KB [100 KB] - Priloga 2 excel - 73KB [73 KB] - Priloga 3 excel - 96KB [96 KB]

Letno poročilo o delu 2013: AAR 2013 pdf - 506 KB [506 KB] - Priloge pdf - 348 KB [348 KB]