Pravna obvestila

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila o varstvu osebnih podatkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Urad za publikacije želi s tem spletiščem izboljšati javni dostop do informacij o zakonodaji, publikacijah in politikah Evropske unije na splošno. Naš cilj je pravočasna objava točnih informacij. Če nas boste opozorili na morebitne napake, jih bomo poskusili odpraviti.

Vendar Urad za publikacije ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti glede informacij na tem spletišču.

Te informacije:

  • so zgolj splošne in ne upoštevajo posebnih okoliščin posameznikov ali subjektov;
  • niso nujno celovite, popolne, točne in posodobljene;
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki jih službe Urada za publikacije ne upravljajo in za katere Urad za publikacije ne prevzema nikakršne odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (če potrebujete individualno svetovanje, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom).

Opozarjamo, da ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančna kopija uradno sprejetih besedil. Samo Uradni list Evropske unije (tiskana različica in od 1. julija 2013 dalje tudi elektronska različica na spletišču EUR-Lex) je verodostojen in ima pravni učinek.

Prizadevamo si, da bi morebitne tehnične napake kar najmanj ovirale vaše delo. Vendar so lahko nekateri podatki ali informacije na našem spletišču v datotekah ali obliki, ki niso popolnoma brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da takšne težave ne bodo motile ali kako drugače vplivale na naše storitve. Urad za publikacije ne prevzema odgovornosti v zvezi s težavami, ki so posledica uporabe tega spletišča ali povezanega zunanjega spletišča.

Izjava ne omejuje odgovornosti Urada za publikacije za kakršno koli delovanje v nasprotju z veljavno nacionalno zakonodajo niti ne izključuje odgovornosti za dejanja, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

Obvestilo o avtorskih pravicah 

© Evropska unija, 2016

Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden. Politika Komisije za ponovno uporabo izhaja iz Decision 2011/833/UE z dne 12. decembra 2011..

Za to splošno načelo ponovne uporabe veljajo pogoji, določeni v posameznih obvestilih o avtorskih pravicah. Zato uporabnikom priporočamo, da preberejo obvestila o avtorskih pravicah na spletiščih, ki jih upravlja Urad za publikacije, in v posamičnih dokumentih.

Uporaba gradiva (npr. besedila, fotografij, slik, grafikonov itd.), za katero veljajo avtorske pravice tretjih oseb, je možna ob predhodni pridobitvi dovoljenja imetnika avtorske pravice. Zgornje splošno dovoljenje ne velja za logotipe ali blagovne znamke.

Vsa vprašanja v zvezi z navedenimi pravili ali druga vprašanja v zvezi z avtorskimi pravicami, ki zadevajo ponovno uporabo vsebin s tega spletišča, lahko naslovite na:

Publications Office
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
op-info-copyright@publications.europa.eu

Izjava o varstvu osebnih podatkov

I. Uvod

Evropska unija je zavezana varstvu zasebnosti uporabnikov. Politika varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

II. Zakaj zbiramo, hranimo in obdelujemo osebne podatke?

Urad za publikacije Evropske unije zbira in obdeluje vaše podatke, da vam lahko zagotovi želene informacije o zakonodaji in publikacijah EU ter omogoči dostop do publikacij, ki jih upravlja Urad. Če ste se naročili na bilten ali izpolnili obrazec za naročilo kataloga, vaše podatke potrebujemo za pošiljanje želenih publikacij.

Izbirate lahko med dvema vrstama računov, ki vam omogočata dostop do naprednih storitev (shranjevanje publikacij, shranjevanje in upravljanje iskanj itd.).

  • polni račun“, za katerega na spletišču Zakonodaja in publikacije EU izpolnite obrazec in ustvarite uporabniško ime/geslo za to spletišče. V tem primeru se vsi potrebni podatki shranijo v podatkovni zbirki spletišča Zakonodaja in publikacije EU, kjer so gesla šifrirana.
  • „račun za enkratni vpis“, pri katerem se prijavite z obstoječim uporabniškim računom, ki ga imate pri zunanjih spletnih storitvah (denimo Facebook, Twitter ali ECAS). V tem primeru se v podatkovnih zbirkah spletišča Zakonodaja in publikacije EU shranijo samo nekateri podatki (gesel ne shranimo).

Z zbranimi podatki ravnamo v skladu z določbami zgoraj navedene uredbe. Uporabljamo jih izključno za navedene namene.

Zbiranje podatkov temelji na vaši prostovoljni privolitvi.

Naloge in delovanje Urada za publikacije so opredeljeni v Sklepu 2009/496/ES. Zakonitost obdelave podatkov izhaja iz člena 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki določa, da se osebni podatki lahko obdelujejo samo, če „je obdelava potrebna za opravljanje nalog, ki se izvajajo v javnem interesu na podlagi pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ali drugih pravnih aktov, sprejetih na njihovi podlagi, ali pri zakonitem izvajanju javne oblasti, dodeljene instituciji ali organu Skupnosti ali tretji stranki, ki so ji posredovani podatki“.

III. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov? (Nadzornik)

Za nadzor nad obdelavo teh podatkov je odgovoren vodja enote Skupni portal in portal odprtih podatkov (e-naslov: info@publications.europa.eu).

IV. Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo naslednje obvezne podatke:

- Za „polni račun“: priimek, ime, elektronski naslov;

- Za „račun za enkratni vpis“ (podatki, pridobljeni od zunanjega ponudnika storitve): uporabniško ime, e-naslov (ne v primeru uporabe Twitterja), ime, priimek.

Neobvezni podatki, ki jih lahko navedete, če želite uporabiti dodatne storitve: naziv, telefonska številka, ciljna skupina, področje zanimanja, status uporabnika, naslov uporabnika, naslov, kraj, država, dodaten e-naslov, poštna številka, domača telefonska številka, vrsta uporabnika, organizacija, oddelek in delovno mesto.

Polni računi

Računi za enkratni vpis

Obvezno

Ni obvezno

Obvezno / Podatki, pridobljeni od zunanjih ponudnikov

Ni obvezno

Ime

Naziv

Uporabniško ime

Naziv

Priimek

Telefonska številka

e-naslov (ne v primeru uporabe Twitterja)

Telefonska številka

Elektronski naslov

Ciljna skupina

Ime

Ciljna skupina

Geslo (šifrirano)

Področje zanimanja

Priimek

Področje zanimanja

 

Status uporabnika

 

Status uporabnika

 

Naslov uporabnika

  Naslov uporabnika

 

Naslov

 

Naslov

 

Vrsta naslova

 

Vrsta naslova

 

Kraj

 

Kraj

 

Država

 

Država

 

E-naslov (lahko drugačen od obveznega e-naslova)

 

E-naslov (lahko drugačen od obveznega e-naslova)

 

Poštna številka

 

Poštna številka

 

Domača telefonska številka

 

Domača telefonska številka

 

Vrsta uporabnika

  Vrsta uporabnika

 

Organizacija

 

Organizacija

 

Oddelek/služba

 

Oddelek/služba

 

Delovno mesto

 

Delovno mesto

 

Če uporabnik ne navede neobveznih podatkov, to ne vpliva na uporabo vseh funkcij spletišča.

Nekateri neobvezni podatki bodo potrebni samo za prihodnje funkcije spletišča (npr. naročanje publikacij).

 

Podatki, pridobljeni od zunanjih ponudnikov storitev za račun za enkratni vpis
Zunanji ponudnik Podatki, ki se zbirajo in shranijo v lokalni evidenci računa
ECAS Uporabniško ime
e-naslov
Ime
Priimek
Facebook Uporabniško ime — ime uporabnika na Facebooku
Ime
Priimek
e-naslov
Twitter Uporabniško ime
Ime
Priimek
LinkedIn Uporabniško ime
Ime
Priimek
e-naslov
Google+ Uporabniško ime
Ime
Priimek
e-naslov
LiveId    Uporabniško ime
Ime
Priimek
e-naslov

V. Komu posredujemo vaše podatke?

Zbrane osebne podatke bomo obravnavali kot zaupne podatke in jih bodo uporabile samo službe Urada za publikacije, pristojne za sprejem, obdelavo in odgovor na vprašanja, poslana po elektronski pošti.

Do vaših podatkov imajo dostop samo zaposleni, ki odgovarjajo na vprašanja, so odgovorni za bilten, shranjevanje in odpravo publikacij ali so pristojni za povezana tehnična vprašanja.

Osebnih podatkov ne posredujemo subjektom, ki niso prejemniki podatkov in ki jih ne zajema navedeni pravni okvir, lahko pa jih posredujemo organom za spremljanje in nadzor (denimo uradu OLAF) v skladu z zakonodajo Skupnosti ali preiskovalnemu sodniku.

Urad za publikacije podatkov ne bo posredoval tretjim osebam za neposredno trženje.

VI. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaši podatki se samodejno zbrišejo po 36 mesecih neuporabe. O izbrisu podatkov vas bomo vnaprej obvestili.

Kadarkoli lahko zaprosite za izbris s seznama prejemnikov vseh obvestil, ki jih pošilja Urad za publikacije. Zahtevek za izbris s seznama pošljite na naslov info@publications.europa.eu.

VII. Kako lahko preverite točnost podatkov in jih po potrebi popravite?

S prijavo v osebni registrirani račun, shranjen na našem spletišču, lahko uporabniki kadarkoli preverijo, spremenijo ali izbrišejo svoj račun. Uporabniki imajo pravico kadarkoli zahtevati kopijo svojih osebnih podatkov ter tako preveriti njihovo točnost in/ali jih popraviti oziroma dopolniti.

Zahtevajo lahko tudi dokončen izbris vseh svojih osebnih podatkov, če so poravnali vse obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja. Z izbrisom podatkov ukinejo tudi vse povezane storitve in pravico dostopa.

Zaradi varstva in zaščite zasebnosti bomo z razumnimi ukrepi preverili istovetnost uporabnika, preden mu bomo dovolili dostop do podatkov in popravke.

Zahtevke za izbris, poslane po elektronski pošti, bomo obravnavali v 5 delovnih dneh.

Pišite nam na e-naslov: info@publications.europa.eu.

VIII. Kako preprečimo zlorabo ali nepooblaščen dostop do podatkov?

Urad za publikacije uporablja za varovanje osebnih podatkov, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam in pravilno uporabo podatkov pri obdelavi naročil publikacij fizične, elektronske in upravne postopke, ki jih redno posodablja.

Vašo poizvedbo shranimo na strežnik našega podizvajalca, obdelamo in z elektronsko pošto morda tudi posredujemo strokovnjaku, ki pripravi odgovor. Zunanji izvajalci imajo z Uradom za publikacije sklenjeno pogodbo, ki jih pravno obvezuje k upoštevanju zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov in njihove obdelave, natančneje Uredbe (ES) št. 45/2001.

Zaposleni Urada za publikacije z dostopom do podatkov, ki omogočajo identifikacijo posameznika, morajo te podatke varovati v skladu s to izjavo o varstvu osebnih podatkov. Take podatke lahko uporabljajo samo za izvajanje nalog, ki so v njihovi pristojnosti.

Pooblaščeni uradniki Urada za publikacije lahko dostopajo do podatkov samo z uporabniškim imenom in geslom. Dostop do podatkov imajo samo ti pooblaščeni uradniki (v posebnem sistemu).

IX. Vprašanja in pritožbe

Če želite svoje podatke preveriti ali popraviti, pišite nadzorniku.

Za nadzor nad obdelavo teh podatkov je odgovoren vodja enote Skupni portal in portal odprtih podatkov (e-naslov: info@publications.europa.eu).

X. Pritožbe

Morebitne pritožbe lahko naslovite na uradno osebo za varstvo podatkov Evropske komisije ali evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Poštni naslov za informacije:
Publications Office
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 29291
Fax +352 292942758