Kontakty

Máte otázku?

Ak súhlasíte s odpoveďou v niektorom z týchto jazykov, označte zodpovedajúce políčko.

Poštová adresa a mapy:

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

2, rue Mercier
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG

Úrad pre publikácie v súčasnosti sídli v Luxemburgu na dvoch rôznych miestach:

— 2, rue Mercier
— 135, rue Adolphe Fischer