Informațiile de pe acest site pot fi reutilizate?

Potrivit politicii generale de reutilizare aplicate de Comisia Europeană, cetățenii și întreprinderile pot reutiliza gratuit materialele Comisiei, chiar și în scopuri comerciale, fără a trebui să solicite în prealabil permisiunea de a face acest lucru. Documentele pot fi reproduse, adaptate, traduse etc.

Totuși, este posibil să trebuiască respectate anumite condiții – de exemplu, obligația de a menționa sursa informației, obligația de a nu modifica sensul textului și acceptarea declinării de responsabilitate potrivit căreia Comisia Europeană nu poartă răspunderea pentru consecințele reutilizării informațiilor.

În același timp, politica generală de reutilizare nu se aplică pentru anumite elemente, precum logourile sau programele informatice. Menționăm că, pentru anumite materiale de pe acest portal, titularul drepturilor de autor nu este întotdeauna Comisia. De aceea, vă recomandăm să verificați cu atenție avizul privind drepturile de autor corespunzător publicațiilor sau datelor pe care intenționați să le reutilizați.

Uneori, drepturile de autor pentru fotografiile, materialele audio etc. care figurează într-o publicație aparțin unei părți terțe. În acest caz, elementele respective nu pot fi utilizate fără permisiunea autorului.

Legislația UE aparține domeniului public. Aceasta nu este acoperită de drepturi de autor și poate fi reutilizată fără nicio restricție. Singura condiție este menționarea sursei. Același regim este aplicabil utilizării informațiilor din baza de date TED (Tenders Electronic Daily). Politica de reutilizare este prezentată în Decizia 2011/833/UE a Comisiei privind reutilizarea documentelor Comisiei. Această politică își propune să sprijine noile activități economice, să promoveze difuzarea și utilizarea pe scară mai largă a informațiilor publicate de UE, să crească nivelul de deschidere și transparență al instituțiilor UE și să evite supunerea utilizatorilor la sarcini administrative inutile. Reutilizarea informațiilor poate genera locuri de muncă și, în general, este benefică pentru economia europeană. De exemplu, utilizatorii pot dezvolta servicii on-line inovatoare pornind de la date deschise și publicații reutilizabile.

Pentru detalii despre reutilizarea materialelor publicate de UE, consultați secțiunea „Drepturi de autor”.