4.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 153/13


A Bíróság (harmadik tanács) 2009. május 7-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden den Haag [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Siebrand BV kontra Staatssecretaris van Financiën

(C-150/08. sz. ügy) (1)

(Kombinált Nómenklatúra - 2206 és 2208 vámtarifaszám - Desztillált alkoholt tartalmazó erjesztett ital - Gyümölcsből vagy természetes termékből előállított ital - Anyagok hozzáadása - Következmények - Az eredeti ital ízének, szagának és kinézetének elvesztése)

2009/C 153/24

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden den Haag

Az alapeljárás felei

Felperes: Siebrand BV

Alperes: Staatssecretaris van Financiën

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hoge Raad der Nederlanden den Haag — A Kombinált Nómenklatúra 2206 és 2208 vámtarifaszámának értelmezése — (Desztillált) etil-alkoholt tartalmazó erjesztett ital — Víz és olyan anyagok hozzáadása, amelyek miatt elvesztette a meghatározott gyümölcsből vagy meghatározott természetes termékből előállított ital ízét, szagát és/vagy kinézetét

Rendelkező rész

Az eredetileg az 1991. július 26-i 2587/91/EGK bizottsági rendelettel módosított, a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében szereplő Kombinált Nómenklatúra 2206 vámtarifaszáma alá besorolt erjesztett alkohol alapú italok, amelyek meghatározott arányú desztillált alkohol, víz, cukorszirup, ízesítő- és színezőanyagok, valamint némelyikük esetében tejszínalap hozzáadása következtében elvesztették a meghatározott gyümölcsből vagy meghatározott természetes termékből előállított ital ízét, szagát és/vagy kinézetét, nem a Kombinált Nómenklatúra 2206, hanem annak 2208 vámtarifaszáma alá tartoznak.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.