29.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 348/8


Vélemény a versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2010. június 18-i ülésén megfogalmazott véleménye a COMP/39.092 (2) – Fürdőszobai szerelvények és felszerelések ügyhöz kapcsolódó határozattervezetről

Előadó: Franciaország

2011/C 348/07

1.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal abban, hogy a jogsértések miatt bírságot kell kiszabni a határozattervezet azon címzettjeire, amelyek esetében a Bizottság bírság kiszabását javasolja.

2.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok alapösszege tekintetében.

3.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal, hogy nem állnak fenn enyhítő vagy súlyosbító körülmények.

4.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok összege csökkentésének mértékében a 2002. évi engedékenységi közlemény alapján.

5.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottságnak a fizetésképtelenségre vonatkozó értékelésével.

6.

A tanácsadó bizottság egyetért az Európai Bizottsággal a bírságok végső összege tekintetében.

7.

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.